söndag den 25 februari

söndag den 25 februari

söndag den 25 februari

Publicerad 16 Jan 2018

Beatrice Ask ny talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor

Beatrice Ask har utsetts till talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor. I en värld där det säkerhetspolitiska läget präglas av osäkerhet och oförutsägbarhet blir dessa frågor allt viktigare. 

I går utsågs Beatrice Ask som talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor och kommer ha i uppgift att företräda partiet i dessa frågor, men även leda arbetet med att utveckla partiets politik på området.

– Beredskapen i samhället måste stärkas och bli mer robust. Det finns viktiga kunskaper och erfarenheter runt om i landet som behöver tas till vara. Inte minst bland människor som är engagerade i civila organisationer, säger Beatrice Ask.

Beatrice Ask har en lång erfarenhet av politiskt arbete. Hon var justitieminister mellan 2006-2014 och har efter det varit ordförande i justitieutskottet. Sedan hösten 2017 är Beatrice Ask ordförande i konstitutionsutskottet. Beatrice Ask har en lång och gedigen erfarenhet av frågor som rör civilförsvaret och civilberedskap, bland annat som ledamot i Försvarsberedningen där hon varit med och tagit fram förslag om inriktningen för totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret för perioden 2025-2031.