söndag den 25 februari

söndag den 25 februari

söndag den 25 februari

Publicerad 27 Dec 2017

Bengtzboe: Huvudlöst att avskaffa nationella prov

Regeringen har beslutat att halvera antalet nationella prov på gymnasiet. Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Erik Bengtzboe är starkt kritisk till beslutet. ”Att sky det som är jobbigt är inte en framkomlig väg för att stärka skolan”, säger han.

– Det är ‪‪huvudlöst att ‬backa från kunskapskrav för att de känns jobbiga. Nationella proven är ett av fåtal som i tider av betygsinflation och betydande olikvärdighet i betygssättning överhuvudtaget är uppföljningsbara och som kan fungera som indikator på hur skolor egentligen ligger till, säger Erik Bengtzboe.

Regeringens beslut innebär att antalet nationella prov på gymnasiet halveras och att de prov som tas bort istället blir frivilliga för skolorna att använda. Det blir upp till skolans rektor att besluta om de ska använda de frivilliga proven eller inte.

Erik Bengtzboe menar på att det är helt fel väg att gå att halvera de nationella proven. Han menar att nationella proven måste utvecklas så att man i högre grad kan jämföra resultaten mellan skolor och att lärarna ska avlastas genom att proven rättas centralt.

– ‪Nationella proven behöver utvecklas, inte avvecklas. ‬Avlasta gärna lärarna med central rättning, lärarassistenter som kan administrera proven och utveckla framför allt proven så de blir mer jämförbara, mellan skolor och över tid, säger han.