söndag den 25 februari

söndag den 25 februari

söndag den 25 februari

Publicerad 18 Jan 2018

Fokus på kunskap – så blev Vellinge årets skolkommun

M-styrda Vellinge kommun har utsetts till årets skolkommun av Lärarförbundet. I Sveriges Kommuner och Landstings ranking så utsågs Vellinge till den bästa skolkommunen i Skåne. Detta är resultatet av lärare och elevers hårda arbete, men även ett politiskt arbete där kunskapsuppdraget har satts i främsta rummet.

Vellinge Kommun ligger i sydvästra Skåne. Moderaterna har varit största parti i kommunfullmäktige sedan 1976 och haft egen majoritet sedan 1988.

I år utsågs kommunen till årets skolkommun av Lärarförbundet. Förbundet bedömer Sveriges 290 kommuner på 13 olika kriterier, bland annat resurser till undervisningen, lärarlöner, lärartäthet och elevresultat. Det är fjärde året i rad som Vellinge blivit utsett till årets skolkommun.

Även i Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser över kommunernas grundskoleverksamheter, så hamnar Vellinge i topp. I den jämförelsen utsågs Vellinge till årets bästa skånska skolkommun vad gäller grundskolan.

–  Det är resultatet av lärare och elevers hårda arbete tillsammans med vårt politiska arbete med att ständigt fokusera på kunskapsuppdraget, säger Gustav Schyllert (M) ordförande för Utbildningsnämnden i Vellinge Kommun.

Trots den goda kvaliteten i Vellinges skolor, så finns det utmaningar. Gustav Schyllert pekar på att lärarbristen är ett problem samt att det ställer stora krav på skolan när kommunen växer.

– Vi är en kommun som växer. Det är därför ett hårt tryck på både fler platser i både förskola och skola. Den generella lärarbristen i landet drabbar även oss, så kompetensförsörjningen är också en central utmaning, säger han.

Schyllert konstaterar också att Moderaterna i Vellinge kommer att arbeta på i oförminskad takt för att utveckla kvaliteten i Vellinges skolor

– Det är avgörande att vi bibehåller vårt fokus på kunskapsuppdraget och på lärarna som skolans viktigaste resurser.