söndag den 18 mars

söndag den 18 mars

söndag den 18 mars

Publicerad 15 Dec 2017

Kristersson: Så ska den sociala rörligheten öka

Ulf Kristersson höll i dag sitt jultal på Kulturhuset i Stockholm. Talet handlade bland annat om hur den sociala rörligheten i Sverige ska öka. Barn ska inte behöva ärva sina föräldrars problem, utan få sin egen chans att forma sitt liv. Detta kräver politisk handlingskraft, framförallt i fråga om integration och lag och ordning.

 Kristersson poängterade att sund jämlikhet handlar inte bara om hur människor har det – utan om hur människor kan få det. 

 – Fördelningspolitikens allra viktigaste uppgift är att förbättra chanserna för barn som av olika skäl fått en tuffare start i livet än andra. Vad du gör och hur du bedöms ska inte bero på vad dina föräldrar heter, bor eller tjänar. Vi har alla en egen potential, sa Ulf Kristersson. 

 I talet betonade Kristersson att vägen till jämlikhet är att belöna den som anstränger sig. 

 – Det fungerar inte längre att jämna ut genom ständigt högre skatter för dem som arbetar och ständigt högre bidrag till dem som inte jobbar. Ett samhälle som i grunden belönar människors ansträngningar, lägger också grunden för jämlikhet. 

 Ulf Kristersson underströk också att det kommer få mycket långtgående konsekvenser för Sverige om vi inte med all kraft tar tag i dagens samhällsproblem. I 130 bostadsområden går inte ens varannan vuxen till jobbet på morgonen. Det tar nio år innan ens hälften av de nyanlända får något slags jobb. I vissa skolor når de flesta elever inte gymnasiebehörighet. Gängkriminalitet och otrygghet sprider sig.   

Moderaternas partiledare pekade i talet ut tre viktiga prioriteringar i detta arbete:

 – För det första: I Sverige arbetar man. Fler måste gå från bidrag till arbete och egen försörjning. 

 – För det andra: I Sverige talar man svenska. Krav på perfekt svenska är överskattat, men krav på begriplig svenska är underskattat. 

 – För det tredje: I Sverige gäller svenska lagar. De är inga tips man har att förhålla sig till, utan regler att rätta sig efter. 

Utmaningen är stor, anförde Kristersson, men kräver inga mirakellösningar. I stället var Ulf Kristerssons mening att vi bör vi återvända till de insikter och värderingar som lagt grunden för Sveriges framgång.

– Varje barn i varje ny generation ska få en chans att forma sitt eget liv och inte bara följa i sina föräldrars fotspår. Sverige ska vara ett land för hoppfulla, sammanfattade Ulf Kristersson.