söndag den 18 mars

söndag den 18 mars

söndag den 18 mars

Publicerad 19 Dec 2017

Säkerhetsläget i Östersjön försämras

Säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats de senaste åren. Ett mer aggressivt Ryssland och cyberattacker, desinformation och fientligt underrättelsearbete mot Sverige är några exempel på det.

Moderaternas vill stärka Sveriges försvarsförmåga:

  • Öka resurserna till Försvarsmakten. Sveriges försvarsanslag ska inom tio år uppgå till två procent av BNP. Detta är på sikt en fördubbling jämfört med dagens anslag.
  • Sverige behöver en färdplan för ett Natomedlemskap. Ett Natomedlemskap är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet.
  • Bättre krisberedskap och ett totalförsvar som kan möta alla slags hot.