fredag den 25 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 25 maj

Publicerad 23 Feb 2018

30-skolor projektet invigt

I går invigde riksdagsledamoten Maria Stockhaus (M) Moderaternas projekt att besöka de 30 skolor i landet som förbättrat sina resultat mest, genom att besöka en av dessa skolor, Södertörns Friskola.

Riksdagens utredningstjänst (RUT), har på uppdrag av Moderaterna, undersökt vilka 30 grundskolor i Sverige som har förbättrat sina resultat mest med avseende på andelen behöriga till gymnasiet de senaste fem åren. En avgränsning har gjorts till att endast avse skolor som har minst 75 elever i årskurs 9.

-Med detta projekt vill vi lyfta fram det positiva som sker ute på våra skolor. Självklart blundar vi inte för att svensk skola fortfarande brottas med många utmaningar, men samtidigt vet vi att många har svårt att förhålla sig till den bild som sprids. Hur många gånger har man inte hört någon säga: ”Jag är jättenöjd med mina barns skolgång men jag har ju läst i tidningen att…”. säger, Betty Malmberg riksdagsledamot (M) och projektledare för 30-skolor projektet.

-Skolbesöken kommer att fokusera på de framgångsfaktorer som ligger bakom de 30 skolornas kunskapslyft. Jag tror att vi liksom förra gången kommer att träffa många inspirerande och tydliga skolledare. Men även engagerade lärare som lyckas motivera och utmana sina elever, avslutar Betty.

Maria Stockhaus gjorde projektets första besök

Maria Stockhaus och Daniel Dronjak (M), KSO Huddinge Kommun, tillsammans med personal på skolan.

I dag invigde Maria Stockhaus projektet genom att besöka en av dessa 30 skolor, Södertörns Friskola. Skolan är en 6-9 skola med många olika inriktningar, bland annat bild och form, naturvetenskap, global profil och musik.

– Möjligheten för eleverna att välja bland olika inriktningar skapar en god samhörighet på skolan, säger Maria Stockhaus.

Goda kunskapsresultat

Lektion på Södertörns Friskola.

Förra året var alla elever behöriga till yrkesprogram på gymnasiet och skolan räknar med att så även kommer vara fallet detta år. Maria Stockhaus ser den gemensamma målbilden på skolan som en förklaring till skolans goda resultat.

– En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att det finns en gemensam idé bland all personal på skolan om hur man ska jobba, säger hon.

Särskilt stöd sätts in tidigt

Maria Stockhaus under en lektion.

När eleverna börjar på skolan i årskurs 6 får alla göra ett diagnostiskt test i matematik,engelska och svenska. Specialpedagogen går sedan igenom resultaten och kan då identifiera elever i behov av särskilt stöd och sätta in rätt stöd till dessa elever.

– Södertörns Friskola har ett mycket välfungerande system för att direkt sätta in tidigt stöd för de elever som är i behov av det. Det är avgörande att insatser sätts in tidigt för att de ska kunna ge reell effekt, säger Maria Stockhaus.