torsdag den 18 juli

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

torsdag den 18 juli

torsdag den 18 juli

Publicerad 03 Apr 2019

Moderaterna kör över regeringen – kräver ordningsomdömen i skolan

Riksdagens utbildningsutskott uppmanar nu regeringen att möjliggöra för ordningsomdömen för skolelever. En fråga som Moderaterna drivit i riksdagen under många år. Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin menar att det är en av flera viktiga åtgärder för att förbättra tryggheten och studieron i skolan.

Svensk skola har stora problem med ordning och studiero. PISA-undersökningen visar att svenska elever ofta kommer sent och att frånvaro, skolk och oordning är vanligt förekommande. Samtidigt så har antalet anmälningar om hot och våld i skolan fördubblats under regeringen Löfven, från drygt 450 år 2014, till nästan 900 anmälningar 2018.

–  Vi ser hur anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan skjuter i höjden. Det är en fullständigt oacceptabel utveckling. Skolan ska vara en trygg och lugn plats, med fokus på kunskap, säger Kristina Axén Olin.

Moderaterna vill genomföra flera åtgärder för att möta problemen med bristande trygghet och studiero, berättar Kristina Axén Olin. Ett av de förslagen är att införa skriftliga ordningsomdömen, något som riksdagen uppmanade regeringen att införa redan 2015, men där regeringen hittils har struntat i riksdagens vilja.

–  Nu är det dags för regeringen att prioritera trygghetsfrågorna och återkomma med skarpa förslag på hur exempelvis ordningsomdömen kan införas och hur det kan bli enklare för skolor att flytta på elever som kränker och trakasserar andra elever.

Ordningsomdömena, ska enligt Moderaternas uppfattning, ges till eleverna varje termin i form av skriftliga kommentarer till betygen. Syftet är att förbättra studieron och tryggheten.