måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 06 Aug 2018

Äldrelöfte från MalmöAlliansen

MalmöAlliansen går till val på äldrelöftet. På Socialstyrelsens jämförelseindex över var i Sverige hemtjänsten är bäst och sämst hamnar Malmö i absoluta bottenskiktet.

MalmöAlliansen menar att detta är oacceptabla siffror och visar på en allvarlig situation och att äldreomsorgen är underprioriterad för de äldre i Malmö stad. För att komma till rätta med den krävs ett omfattande reformpaket med fokus på valfrihet, mångfald och tillgänglighet men det krävs också en resursförstärkning av Malmö stads omsorgsverksamhet för att kunna ge en omsorg till våra äldre. MalmöAlliansen säger att Malmös äldre måste kunna lita på att vården och omsorgen fungerar och levererar en hög kvalitet.

MalmöAlliansen går därför till val på ett äldrelöfte där de lovar att genomföra de reformer som behövs för en ökad kvalitet och tillgänglighet men också att förstärka Malmö stads äldreomsorg med de resurser som behövs.

“De fria aktörerna måste släppas in i omsorgen av Malmös äldre. När man är näst intill sämst i Sverige på att bedriva hemtjänst ska man inte ha monopol på att göra det”, säger oppositionsrådet Torbjörn Tegnhammar (M) till Skånska Dagbladet i en kommentar.

Här är MalmöAlliansens förslag för en värdig omsorg för alla:

Äldreboendegaranti för den som är över 85 år. Den som är över 85 år ska ha rätt att flytta till anpassat boende när personen själv bedömer att behovet finns. Detta innebär att kommunen ska kunna erbjuda plats på antingen ett trygghets- eller seniorboende eller särskilda boenden när det behövs för den över 85 år och så önskar.

Rätt att välja i hemtjänsten och fler aktörer inom omsorgen. Det ska vara möjligt för den enskilda brukaren av stadens omsorg att välja den utförare av tjänsten som brukaren själv önskar. Därför lovar MalmöAlliansen att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. De fria aktörer som vill vara med och ta ansvar för äldreomsorgen i Malmö ska också få göra det och vara en självklar del i stadens omsorgsarbete. För MalmöAlliansen är eget inflytande och tillgänglighet hög prioritet inom stadens vård- och omsorg.

Digitalisering för en bättre hemtjänst. Genom en digitalisering av delar av hemtjänstens verksamhet som exempelvis matinköp, elektroniska lås samt inom tillsynen möjliggör vi för en förstärkt hemtjänst för våra äldre och en förbättrad arbetsmiljö för den viktiga personalen. Digitaliseringen medför en ökad valfrihet, en förstärkt kvalitet men också en ökad trygghet då det skapar möjligheter för en ökad personalkontinuitet.

Detta samtidigt som digitaliseringen skapar utrymme för att göra viktiga investeringar inom äldreomsorgen. Varenda krona som kommer att sparas på digitaliseringen av hemtjänsten kommer att återinvestera inom äldreomsorgen i Malmö.

Inför generations- och profilerande boenden. Införande av generations- och profilerade boenden är ett led i ökad valfrihet gentemot stadens äldre men också en del i arbetet för att motverka den ensamhet som många äldre känner. Genom att kombinera ett

äldreboende med exempelvis en förskola eller studentboende, kan vissa utrymmen användas gemensamt, för att skapa naturliga möten över generationsgränserna. MalmöAlliansen vill se uppförandet av stadens första generationsboende i samband med etablerandet av vårt förslag om ny stadsdel vid Stadion.

Profilerade boenden ska skapas för att anpassa boenden efter särskilda intressen och profiler. En längtan efter att kunna njuta av exempelvis natur och kultur ska kunna vara möjligt även på äldre dagar. Extra viktigt blir detta med tanke den mångfald av nationaliteter som finns inom de äldre i Malmö där äldreboenden med särskild språkkompetens och kännedom om den äldres kultur blir en naturlig del av valfriheten.

God, hälsosam kost för ökad livskvalitet. En god och hälsosam mat är av yttersta vikt för de äldres livskvalitet. Det är viktigt att kosten inom äldreomsorgen håller hög kvalitet, är näringsrik och en höjdpunkt i vardagen. Måltidsmodellen som är framtagen av livsmedelsverket innefattar mer än bara maten på tallriken. Den tar även saker såsom rummet, trivseln och den generella uppfattningen i beaktning. Vi vill se en ökad användning av måltidsmodellen samt ökade kvalitetskontroller för kosten inom äldreomsorgen. Förutom den generella upplevelsen när den gäller matupplevelsen är det också viktigt att det är en bra mat som serveras till Malmös äldre. Därför vill vi också se ett ökat inköp av mat som lever upp till en kvalitet av svensk standard.

Utöver Äldrelöftet har MalmöAlliansen tidigare presenterat Trygghetslöftet, Kunskapslöftet och Hållbarhetslöftet. För första gången någonsin har MalmöAlliansen också lagt en gemensam budget för Malmö för 2019 samt ett komplett handlingsprogram för 2019–2022.