tisdag den 22 oktober

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

tisdag den 22 oktober

tisdag den 22 oktober

Publicerad 17 Sep 2018

Alliansen är den naturliga regeringsbildaren

Det slutliga valresultatet är nu klart och Alliansen förblir det största regeringsalternativet. Om Stefan Löfven inte avgår självmant – kommer Alliansen rösta för att avsätta honom i riksdagen. Men den grundläggande frågan är inte vem som tar vem – utan vilken politisk inriktning Sverige ska ta de kommande åren.

Alliansen är  det största regeringsalternativet, långt större än Socialdemokraterna och betydligt större än den nuvarande regeringen. Vill Stefan Löfven bilda regering tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och pröva stödet för en sådan regering i riksdagen, bör han säga det. Om inte, så är Alliansen naturlig regeringsbildare.

Moderaterna är övertygade om att vi nu behöver ha en diskussion om den politiska inriktningen för nästa mandatperiod. Den diskussionen har märkligt nog varit frånvarande. Under nästa mandatperiod kommer det krävas många, svåra och långsiktiga reformer inom: migration, integration, konkurrenskraft, företagande, klimat och välfärd för att bara nämna några områden.

För att skapa långsiktighet i reformer på dessa områden är det bra med blocköverskridande samtal, där man är öppen för att göra kompromisser. Det måste dock vara politiskt meningsfulla reformer. Bred politisk förankring för att inte göra något är meningslöst, menar Moderaterna. Det var en tydlig lärdom från de bostadspolitiska samtalen som regeringen bjöd in till för några år sedan.

Med bakgrund av detta bjöd Alliansen i förra veckan in Socialdemokraterna till samtal om hur vi kan samverka över blockgränsen för att genomföra reformer på ett antal viktiga områden. Svaret från Stefan Löfven har hittills varit att de inte vill samarbeta med en Alliansregering. Det är beklagligt, men nu får de formella processerna i riksdagen ta vid.

Om inte Stefan Löfven väljer att avgå kommer Alliansen rösta för att avsätta honom i den obligatoriska statsministeromröstningen. Därefter får talmannen börja med sin viktiga uppgift att sondera förutsättningarna för en ny regering.