fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 24 Sep 2018

Alliansen föreslår Andreas Norlén till talman

Allianspartierna föreslår Andreas Norlén till riksdagens talman. Talmannen kommer att leda riksdagens arbete i ett komplicerat parlamentariskt läge och har en mycket viktig uppgift som kräver särskilda egenskaper och kompetenser. Andreas Norlén besitter dessa förmågor genom sin gedigna konstitutionella och politiska erfarenhet och han samlar dessutom ett brett stöd bland riksdagens partier.

Allianspartierna har kommit överens om att nominera juris doktor Andreas Norlén till, idag ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, till talman. Andreas Norlén har varit riksdagsledamot sedan 2006 och har dessförinnan arbetat som bland annat forskare och lärare.

Som ordförande i konstitutionsutskottet har Andreas Norlén visat prov på en stor förmåga att nå breda överenskommelser och samsyn över partigränserna. I samarbete med den före detta talmannen Björn von Sydow (S) har Andreas Norlén lett konstitutionsutskottets bort från politisk oenighet i arbetet – till ett arbete som präglats av enighet och utgått ifrån politisk praxis och juridisk stringens.

I en tid som delvis utmärks av splittring och polarisering har konstitutionsutskottet under Andreas Norléns ledning utvecklats till en stabil demokratisk institution med hög trovärdighet.

Under Andreas Norléns ordförandeskap har KU under den här mandatperioden också lyckats uppnå bred enighet i en rad viktiga, sakpolitiska frågor. Det har gällt bland annat förebyggande av våldsbejakande extremism med tre breda uppgörelser, rätten till skadestånd när staten eller en kommun bryter mot Europakonventionen, den omfattande översynen av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, behovet av förstärkt tjänstemannaansvar genom strängare straffansvar för tjänstefel, förstärkt skydd för domstolarnas oberoende i en tid när det även inom EU sker försök att ta politisk kontroll över rättsväsendet samt den uppmärksammade överenskommelsen om bl.a. det offentliga belöningssystemet.

Alliansen är efter valet det tydligaste regeringsalternativet och lägger därför fram en väl meriterad talmanskandidat för riksdagen att ta ställning till. Alliansens talmanskandidat har valts med omsorg och är en person som bör kunna samla ett brett stöd hos riksdagens partier.