onsdag den 20 mars

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

onsdag den 20 mars

Publicerad 07 Apr 2018

Alliansen: Lägg ner Arbetsförmedlingen

I veckan gick Alliansens partiledare ut med nyheten att de vid regeringsskifte kommer att lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form.

DN debatt den 4 april skriver de att myndigheten inte bara har misslyckats i sitt ansvar med matchning utan också när det gäller att arbetslösa är aktiva i sitt jobbsökande och får rätt insatser. De vill renodla uppdraget som myndigheten har idag så att matchningen kan förbättras.

En alliansregering kommer därför att ersätta Arbetsförmedlingen med en ny och mindre myndighet och matchningsfunktionen kommer att öppnas upp för fristående aktörer.

Ulf Kristersson (M), Annie Lööf (C), Jan Björklund (L) och Ebba Busch Thor (KD) skriver tillsammans i debattartikeln att ”vår arbetsmarknad kännetecknas av långvariga och stora matchningsproblem. Samtidigt som många inte får in en fot på arbetsmarknaden larmar företag om enorma rekryteringsproblem. Den otillräckliga matchningen får ekonomiska konsekvenser när företag inte har möjlighet att nå sin fulla potential. Det hämmar dagens ekonomiska utveckling och skadar vår långsiktiga konkurrenskraft.”

Alliansledarna skriver i debattartikeln att ”Arbetsförmedlingen har den viktigaste statliga matchningsrollen på svensk arbetsmarknad, och ska dels identifiera den arbetssökandes profil och kunna matcha den mot arbetsmarknadens behov, dels ha förmågan att identifiera vilka insatser som krävs för att någon ska bli anställningsbar. Men i dag sker matchningen i hög grad på andra sätt och inte sällan genom fristående aktörer. Uthyrningsföretag spelar en växande roll, också som förmedlare av arbetskraft. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning 2017 förmedlades under 15 procent av alla jobb genom Arbetsförmedlingen”.

Internationell erfarenhet visar också att man är på väg mot ”mer decentraliserade och flexibla strukturer för arbetsförmedling och matchning”, varför en ny struktur behövs som bättre svarar upp mot de utmaningar som finns.

I en kommentar till debattartikeln säger Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Jessica Polfjärd: ”För att underlätta för arbetssökande att få jobb vill vi moderater att Arbetsförmedlingen ersätts av en vassare och smalare myndighet, medan matchningen i huvudsak utförs av befintliga matchningsaktörer på arbetsmarknaden – aktörer som redan idag jobbar framgångsrikt med att koppla samman arbetssökande och arbetsgivare. Det här är en bit som behövs i pusslet för att återinföra arbetslinjen i Sverige.”

Jessica Polfjärd, Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Läs debattartikeln i sin helhet här.