fredag den 25 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 25 maj

Publicerad 28 Feb 2018

Alliansen tar fram en gemensam reformagenda

I dag ger Alliansens partiledare besked på DN debatt om hur arbetet med en reformagenda för Sverige – som ska presenteras i augusti – och andra gemensamma förberedelser ser ut. Målet efter valdagen är en Alliansregering. “Alliansen är Sveriges största och viktigaste kraft för politisk för­nyelse och en ny svensk regering”.

Ulf Kristersson (M), Annie Lööf (C), Jan Björklund (L) och Ebba Busch Thor (KD) lyfter i debattartikeln de viktigaste politiska frågorna för Alliansen och menar att mycket är bra med Sverige. Sverige drar just nu nytta av högkonjunkturen, där ekonomin växer och sysselsättningen ökar.”…”Den nedåtgående kunskapstrenden i skolan kan vara på väg att brytas. Vi har en polis som i svåra lägen gör ett fantastiskt arbete”.

Men de säger samtidigt att det är mycket som inte fungerar i Sverige. “Den dåliga integrationen bygger ett utanförskap som riskerar att få bestående negativa ekonomiska och sociala konsekvenser”…” Gängkriminaliteten är ett hot mot människor och företagande på många platser runt om i landet. Gängvåldet sprider sig in på akutmottagningar och riktar sig mot blåljuspersonal inom polis, sjukvård och brandväsende”.

De fortsätter: “Det svenska näringslivet är i grunden konkurrenskraftigt, men politiken går i fel riktning. Flera beslut har försämrat villkoren för företagande och jobb i Sverige: Höjda skatter på småföretagande, flygskatt och försämrat rutavdrag. Den föreslagna ”exitskatten” är det senaste exemplet på politik som straffar företagande, ägande och entreprenörskap”.

De tar också upp sjukvården och skriver att “köerna till sjukvården har fördubblats sedan den rödgröna regeringen tillträdde. De ökar över hela landet, men det är i röda landsting som utvecklingen är mest oroväckande”.

När det gäller en av Moderaternas mest prioriterade frågor inför valet, migration, skriver de att ”i fråga om migrationen måste det vara slut med de tvära politiska kasten. Den tillfälliga lagen bör när den löper ut 2019 ersättas av en ny blocköverskridande överenskommelse”.

Även om problemen är stora så går de att lösa menar partiledarna. ”Det finns ingen anledning till hopplöshet, tvärtom. Vart och ett av dessa problem går att lösa. I en del fall kommer det vara svårt och ta tid. Men vi vet – av egen erfarenhet från åtta års regerande, och från Alliansens och Socialdemokraternas gemensamma erfarenheter efter 90-talskrisen – att det går att reformera sådant som inte fungerar bra nog. Det är det som vi nu gemensamt förbereder”.

Det är tydligt det finns en stark gemensam väg framåt med samarbete i fokus. Partiledarna avslutar debattartikeln med konstaterandet att “det är våra grundläggande värderingar som ger färdriktning och svetsar oss samman. Och det är viljan att samarbeta och förmågan att kompromissa som gör oss handlingskraftiga”.

Läs artikeln i sin helhet här.