tisdag den 22 oktober

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

tisdag den 22 oktober

tisdag den 22 oktober

Publicerad 22 Mar 2019

Anders Knape (M) ny ordförande för SKL

I veckan valdes Anders Knape till ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Han är kommunfullmäktiges ordförande i Karlstad, och har lång erfarenhet av kommunpolitiskt arbete och har haft flera ledande befattningar i SKL. Han kommer att arbeta för minskad detaljstyrning av kommuner och landsting – det är viktigt för att välfärden ska kunna utvecklas.

Anders Knape har varit politiskt engagerad inom Moderaterna sedan åren i MUF. Sedan dess har han haft flera tunga lokala uppdrag i Karlstad, där han var kommunalråd mellan 1988 och 2017. Men också flera tunga uppdrag i SKL, tidigare som ordförande, och de senaste åren som vice ordförande. Knape har också haft flera internationella åtaganden, som bland annat ordförande för Europarådets lokala och regionala församling.

I tisdags valdes Anders Knape till ordförande för SKL. I sitt installationstal betonade han vikten av att staten ska ge kommunerna förutsättningar att bedriva god välfärdsverkamhet.

– Det framgångsrika Sverige byggs lokalt. 8 av 10 välfärdstjänster utförs av SKL:s medlemmar i kommuner och regioner. En av förbundets viktigaste uppgifter är därmed att säkerställa medlemmarnas behov av stabila planeringsförutsättningar. Regering och stat måste upphöra med att vältra över kostnader och detaljstyra kommuner och regioner. Välfärden utvecklas bäst lokalt, nära medborgarna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, i ett pressmeddelande.

Anders Knape är tydlig med att han vill att SKL ska lägga stor vikt vid arbetet att stärka jämställdheten på arbetsmarknaden.

– En viktig fråga för SKL är jämställdhet. En jämställd arbetsmarknad är avgörande för ett jämställt samhälle. Vi vet genom satsningen ’Hållbar jämställdhet’ att när kommuner och regioner arbetar jämställt ökar kvaliteten och effektiviteten i välfärdstjänsterna, avslutar Anders Knape.