måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Fotograf: Candice Imbert

Publicerad 06 Nov 2018

Anders Knape (M) ny ordförande i Europarådets lokala och regionala församling

Moderaten Anders Knape har valts till ordförande för Europarådets lokala och regionala församling. Han blir den förste svensken att leda den lokala och regionala nivåns arbete i Europarådet med mänskliga rättigheter, självstyrelse och rättssäkerhet.

Det var på tisdagen, i samband med höstplenarens inledning, som Anders Knape valdes till ordförande för den lokala och regionala kongressens kommande två år.

”Jag är glad och ödmjuk inför uppdraget. Europarådets lokala och regionala kongress är en demokratins väktare som ytterst ska säkerställa att medborgarna kan leva och verka i fungerande demokratier. Det kräver respekt för mänskliga rättigheter och ett starkt lokalt och regionalt självstyrelse”, säger Anders Knape.

Anders Knape har varit medlem av kongressen sedan dess tillkomst, 1994.  Han har varit en aktiv rapportör, bland annat för lokal demokrati i Turkiet, kongressens grunddokument, ”European Charter of Local Self-Government”, medborgarinflytande samt sammansättningen av medlemsländernas delegationer. Det var inom ramen för det sistnämnda rapportörskapet som han drev och uppnådde att antalet kvinnor blev fler i kongressen.

De senaste fyra åren har Anders Knape varit ordförande i den lokala kammaren.

Anders Knape har varit aktiv för moderaterna sedan MUF-åren. Hans politiska engagemang på internationell nivå inleddes i Strasbourg.

”Mina erfarenheter som ungdomspolitiker här i Strasbourg inom ramen för Konrad Adenauer-stiftelsen lade grunden för mitt fortsatta internationella engagemang. Det är viktigt som ung att få möta och diskutera med människor från olika politiska och kulturella bakgrunder.  Jag är därför särskilt glad för att kongressen har en ungdomsdelegation som deltar i vårt arbete”, säger Anders Knape.

I sitt installationstal betonade Anders Knape bland annat vikten av att kongressen stärker sin roll inom Europarådet, utvecklar arbetet med att övervaka efterlevnaden av chartern, valövervakning samt arbetar för ökad jämställdhet och mot alla former av våld, intolerans och radikalisering.

Anders Knape är kommunfullmäktiges ordförande i Karlstad och vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

Europarådets charter firar 30 år. En av Europarådets främsta uppgifter är att övervaka att medlemmarna uppfyller chartern för lokalt självstyrelse. En annan fundamental fråga är valövervakning.

Moderaterna ingår i EPP-gruppen som är kongressens största politiska grupp.