onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 08 Dec 2017
Av: Mikael Jakobsson och Annicka Engblom

Annicka Engblom: Dags att hedra svenska krigsveteraner

Det är riksdagen som skickar iväg män och kvinnor till militära insatser där de riskerar sina liv. Därför är det rimligt att riksdagsledamöterna har inblick i veteranernas situation. I veckan delas därför veterankalendern ut till alla riksdagsledamöter, skriver Annicka Engblom tillsammans med Mikael Jakobsson, ordförande för veterankalendern.

Sverige har en lång tradition av att bidra i internationella militära och civila fredsinsatser. Under de cirka 60 år som förflutit sedan den första insatsen i Kongo till dagens i Mali räknar man med att runt hundra tusen svenska kvinnor och män på olika sätt har deltagit i internationella insatser.

Sverige har dock som land länge varit dåliga på att uppmärksamma och hedra de kvinnor och män som deltagit eller deltar i fredsarbetet för mänskliga rättigheter, många gånger med livet som yttersta insats. Under alltför många år har deras insatser i stort sett varit okända för den breda allmänheten och det var inte förrän 2009 som regeringen presenterade en samlad veteranpolitik, vilken sedan dess är under utveckling.

Veteranernas berättelser måste förmedlas
Till stöd för veteranerna och deras anhöriga före, under och efter insats arbetar, förutom Försvarsmakten och andra deltagande myndigheter, ett flertal viktiga ideella veteranföreningar, som på olika sätt samlar och stödjer veteranerna och bidrar till att öka kunskapen om deras insatser.

För vilka är alla dessa kvinnor och män som i Sveriges namn arbetat och stridit för att göra världen tryggare? Vilka är alla militärer, poliser, den sjukvårdspersonal och den personal från olika myndigheter som döljer sig bakom begreppet veteran? Vilka är deras berättelser och erfarenheter? Vad har de att förmedla till oss familjer, vänner, allmänhet och beslutsfattare?

Veteranerna ges möjlighet att berätta sina historier
Som ett led i att förmedla detta och skapa ytterligare förståelse för vad en veteran är och om svenska veteraners insatser bildades under året en ny förening, Veterankalendern. Föreningen har sitt säte i Göteborg och dess mål är att genom intervjuer, utställningar och en kalender ge veteranerna möjlighet att berätta sin egna specifika historia.

Inom de närmaste dagarna mottar samtliga ledamöter av Sveriges riksdag ett personligt exemplar av Veterankalendern 2018 som en julhälsning finansierat av Svenska Soldathemsförbundet, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Military Work och Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund. Då riksdagen är den instans som ytterst tar beslutet om att skicka iväg svenska kvinnor i män för tjänstgöring utomlands med risk för eget liv, bör det också ligga i riksdagsledamöternas intresse att närmare lära känna dem.

En fråga om uppskattning och respekt
Genom att hänga upp kalendern på väggen i riksdagskontoret kommer nu riksdagsledamöterna under det kommande året att genom tolv personliga intervjuer och beskrivningar kunna stifta bekantskap med hur Sverige på olika sätt bidrar till fred och säkerhet i världen och närmare lära känna dem som utför arbetet. Det är en fråga om uppskattning och respekt för Sveriges veteraner.

Av: Mikael Jakobsson och Annicka Engblom