fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 04 Dec 2018

Arbetslinjen möjliggör satsningar på välfärden

I fredags presenterades Moderaternas budgetmotion. Medborgaren har tittat närmare på satsningarna för fler jobb och stärkt tillväxt i budgeten. Det handlar om att göra det mer lönsamt att arbeta, en bättre matchning på arbetsmarknaden och att göra det enklare att driva företag i Sverige.

I Sverige ska alla ha ett arbete att gå till. Problemen som står i vägen för att det målet ska bli verklighet kan skilja sig mellan åren. I dag är det framförallt nyanlända och personer med låg utbildning som står utanför arbetsmarknaden. Moderaterna konstaterar i sin budgetmotion att det är helt avgörande att politiken, de kommande åren, fokuseras på att se till att dessa personer inte hamnar i ett långvarigt bidragsberoende. Den som har haft svårt att få ett jobb i en högkonjunktur kommer förstås ha ännu svårare att få det i en lågkonjunktur.

Den svenska ekonomin står även inför ett annat stort bekymmer nämligen låg tillväxt. Trots att det råder global högkonjunktur som stärker Sveriges ekonomi, så är tillväxten per capita väldigt låg. Det innebär att möjligheterna för att på lång sikt höja löner och pensioner, minskar. Det innebär även en risk att konkreta reformer som krävs för att lösa samhällsproblem, inte kan genomföras. Den låga tillväxten kan även leda till en minskad tillit i samhället, då konkurrensen om samhällets resurser hårdnar. Utanförskapet riskerar att öka.

Moderaterna lägger fram flera konkreta förslag för att stärka den svenska tillväxten. Utgångspunkten måste vara att Sverige inte ska utvecklas i en lägre takt, jämfört med andra länder, sett till teknologisk utveckling. Men även att Sverige ska bidra till den globala teknologiska utvecklingen, med det som vi är särskilt duktiga på. Det handlar också om att fler måste arbeta. Då måste fler ta klivet in på arbetsmarknaden, och de som jobbar måste vara beredda att jobba mer. Moderaterna vill också sänka trösklarna för företagande genom att göra det enklare att starta, driva och äga företag. Matchingen på arbetsmarknaden måste också förbättras så att fler personer blir anställningsbara, i synnerhet för bristyrken.

Nedan presenteras Moderaternas prioriterade reformer i sitt budgetförslag.

Sänkt skatt på arbete

Moderaterna vill sänka skatten för dem som arbetar. I budgetmotionen konstateras att det leder till att fler kommer i arbete, men att det också är rättvist att den som anstränger sig och arbetar får behålla mer av sin lön. Sverige har höga skatter för personer med låga inkomster – för ensamstånde har vi bland de högsta skatterna i OECD.  Den senaste mandatperioden har regeringen höjt skatten på arbete – vilket ytterligare inskärper vikten av sänkta skatter.

Konkret innebär förslaget att Moderaterna sänker skatten på arbete, genom att förstärka jobbskatteavdraget med 10 miljarder kronor. Förslaget ska ses som ett första steg i arbetet att göra det mer lönsamt att arbeta.Förslaget innebär sänkt skatt för alla som jobbar, men framförallt för de som tar steget in på arbetsmarknaden från utanförskap. För en lokalvårdrare, i en genomsnittlig kommun, innebär det en skattesänkning på 160 kronor – för en busschaufför 200 kronor.  I och med att skattesänkningen framförallt riktar sig in på personer med låga inkomster så förväntas den få stor effekt för invandrare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vilket bidrar till att jämna ut skillnader i hur många som arbetar, mellan personer födda i Sverige och utanför Sverige.

Lägre kostnader att anställa äldre

Alliansregeringen avskaffade år 2007 den särskilda löneskatten för äldre, det vill säga den extra arbetsgivaravgift som tillkommer för dem som är över 65 år och arbetar. Detta bidrog, tillsammans med förstärkt jobbskatteavdrag, att sysselsättningsgraden för äldre mer än fördubblades.  Den rödgröna regeringen valde dock att återinföra den särskilda löneskatten 2014 vilket ledde till att sysselsättningsgraden för äldre över 65 år slutade att öka, trots att det var en kraftig högkonjunktur. Vilket var något som flera tunga remissinstanser varnade frö.

Det finns i dag en bred samsyn kring vikten av att fler behöver arbeta längre, i takt med den ökade livslängden, för att vi ska kunna upprätthålla dagens pensionssystem. För att göra det mer lönsamt för företagen att behålla kompetent personal som är över 65 år, som kan fortsätta arbeta heltid eller fortsätta arbeta i mindre utsträckning, föreslår Moderaterna att den särskilda löneskatten ska slopas.

Utbyggt RUT-avdrag

RUT-avdraget var en av alliansregeringens mest lyckade refoerm. Tiotusentals jobb blev vita och tjänster som tidigare utfördes av familjerna själva görs nu mer effektivt av företag på den öppna marknadne. Det har även gett större möjligheter till entreprenörskap – inte minst för kvinnor som är överrepresenterade bland RUT-företagarna.

Den förra regeringen sänkte dock taket i RUT-avdraget, vilket har visat sig resultera i att möjligheterna till att skapa nya jobb försämrats. Moderaterna vill bygga ut RUT-avdragen för att ta tillvara på potentialen att skapa fler arbeten i branschen. För att uppnå detta föreslår Moderaterna en tredubbling av det nuvarande taket i RUT-avdraget, så att det ska uppgå till 75 000 kronor per år och person.

Moderaterna vill också genomföra en större reform för att fler enkla jobb ska kunna växa fram i Sverige. RUT-avdraget ska, enligt Moderaterna, också omfatta tjänster som tvätt av kläder, plantering av växter i en trädgård och tillsyn av hemmet vid resa eller längre frånvaro. I budgetmotionen poängterar Moderaterna att äldre är bland de flitigaste användarna av RUT-avdraget

Färre ska betala statlig skatt

Det är helt avgörande för Sveriges tillväxt att fler personer jobbar mer, och att fler personer utbildar sig för att kunna ta högkvalificerade jobb. Detta gäller inte minst för att få fler kvinnor att arbeta heltid och att få fler att vara beredda att jobba heltid när så krävs, skriver Moderaterna i budgetmotionen. De höga marginalskatterna i Sverige minskar dock drivkraften att utbilda sig och att arbeta mer. Efter den förra regeringens skattehöjningar har Sverige återigen världens högsta marginalskatter. Detta vill Moderaterna ändra på.

Moderaterna anser att stora yrkesgrupper som lärare och sjuksköterskor inte ska behöva betala mer än hälften av en inkomstökning i skatt. Detta ska, enligt partiets förslag, i det första steget ske genom att brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt höjs med 1 400 kronor i månaden. Vilket innebär att gränsen för att betala statlig inkomstskatt höjs från 40 600 kronor till 42 000 kronor. Detta beräknas leda till en ökning på 5 000 heltidstjänster, då folk som redan arbetar kommer att öka sin arbetstid när de får behålla mer av sin lön.