måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 10 Aug 2018

Ärlighet kring politikens målkonflikter är grunden för ansvarstagande

I politiken talar man ofta om vikten av ansvarstagande. Men vad innebär politiskt ansvarstagande? Och hur kommunicerar vi Moderaternas förmåga att vara ansvarstagande?

Att vara ansvarstagande är att göra det man är skyldig till – att kunna fatta de svåra besluten som är nödvändiga. Även om de inte är bekväma. Att ta ställning i tydliga målkonflikter i politiken.

Moderaterna har lyckats alstra ett brett förtroende som en ansvarstagande kraft i politiken. Vi har varit ärliga och tydliga med vad vi menar är de stora målkonflikterna i politiken, med avstamp i våra värderingar och forskning, och därefter tagit tydlig ställning för vad vi föredrar framför det andra alternativet och varför. Arbetslinjen i kontrast mot bidragslinjen är en tydlig skiljelinje i svensk politik och berör en av de tydligaste målkonflikterna.

Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna driver i huvudsak två i mångt och mycket liknande agendor som hotar sammanhållning och framtida välstånd. Just för att de inte förmår att se eller erkänna de mest grundläggande målkonflikterna i svensk politik.

Det ena agendan omfattar att bidragssamhällets utbyggnad kommer alltid före öppenhet mot omvärlden, i Sverigedemokraternas fall, eller den personliga friheten, i Socialdemokraternas fall.

Den andra agendan omfattar att både S och SD:s politik och retorik ständigt utgår från att grupper ska ställas mot varandra. Mycket i samhället är från deras perspektiv ett nollsummespel om vem som ska få ta del av tillväxtens frukter. Om det inte handlar om att med ett uppskruvat tonläge ställa män mot kvinnor, så är det toner om att invandrare tar svenskarnas jobb. Men att ställa grupper mot varandra medför som bekant omfattande problem för sammanhållningen.

Som moderater är vi ärliga med att en hållbar migration förutsätter begränsade välfärdskostnader i mottagandet. Att integrationen måste genomsyras av tydliga krav och strama bidragsutbetalningar. Socialdemokraterna hävdar i praktiken att det inte finns någon motsättning mellan ett generöst mottagande och generös bidrags- och välfärdspolitik. Allt- åt-alla-politiken tycks gälla oavsett hur många Sverige tar emot. Sverigedemokraterna är inte långt ifrån Socialdemokraterna i sin syn på bidrag, vilket urholkar även deras trovärdighet i integrationsfrågan.

Sverigedemokraterna erkänner till viss del målkonflikten mellan en omfattande invandring och generösa välfärdssystem. Men slutenheten Sverigedemokraterna förespråkar har tydligen inga konsekvenser för tillväxt, Sveriges intressen i världen eller toleransen för andra kulturer enligt dem. Samtidigt anser de att det inte återfinns några konsekvenser för Sverige om vi skulle lämna EU. Som om medlemskapet i Europeiska unionen inte påverkar svensk tillväxt och välfärd på något sätt.

Men hur kommunicerar vi ansvarstagande? En central del av att tydliggöra ansvar är att vara ärlig med varför man har varit tvungen att gör något. Att synliggöra målkonflikten som framtvingat ett visst, om än tufft, viktigt politiskt beslut.

Jag menar att det i grunden bara är Moderaterna som är ärliga mot väljarna med de stora målkonflikterna i svensk politik.Socialdemokratin må ha förhållit sig till målkonflikterna mellan drivkrafter för arbete och bidrag tidigare i historien, men den kunskapen har förpassats till arkiven när det tidigare ansvarstagande partiet har förvandlats till en rörelse som okontrollerat i alla lägen lovar allt till alla. Utan att erkänna att alla vidlyftiga utgiftsökningar har en prislapp för vanligt folk.

Den enkla vägen är att alltid lova mer till allt. Men om man är ett seriöst parti måste man visa att det finns gränser för politiken. För det finns en gräns för hur höga skatterna kan vara. Hur höga bidragen kan vara. Hur hårt reglerat näringslivet kan vara. Det torde vara en insikt värd att ta tillvara på även för en god socialdemokrat.

Det är lätt att som socialdemokrat eller sverigedemokrat ge enkla svar på svåra problem och alltid lova stort. Men dessa saknar oftast trovärdighet i längden.

Alltför omfattande bidragssystem står i konflikt med sammanhållning och arbetslinjen. En instängd nationalism hotar Sveriges intressen i världen, öppenhet och i praktiken vårt välstånd. Målkonflikterna kan ofta vara jobbiga att erkänna, men om de negligeras av ett politiskt parti blir man snabbt irrelevant även om tillfälliga medvindar kan erhållas.

Ärlighet varar längst, som det heter. Som moderater är vi trygga med vår värderingar och idéer om frihet och väljer våra politiska strider utifrån vad som är de största rådande samhällsproblemen.

Med tydlighet kring politikens målkonflikter och behovet av prioriteringar, ökar Moderaternas relevans. Här kan inte socialdemokrater eller sverigedemokrater rå på oss en centimeter. Människans personliga frihet och möjlighet att bli självständig genom arbete är vår tydliga prioritering när andra partier lovar allt till alla.

Så partivänner, var ärliga med politikens målkonflikter när vi kommunicerar ut våra budskap i valrörelsen. Det är så vi vinner förtroende för frihetens idéer.

Lucas Kramer

Lucas Kramer är moderat debattör och tidigare ledamot i Moderata Studenters riksstyrelse.