måndag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 27 maj

Publicerad 11 Jun 2018
Av: Elisabeth Unell (M) och Christina Ahlman (M)

Åtgärder krävs för att säkerställa förskolans kvalitet

”Framtiden börjar i förskolan” är rubriken på ett upprop angående förskolan (#pressatläge). Förskolan är en oerhört viktig verksamhet med egen läroplan och tydliga mål. Förskolan är också en förutsättning för att vårdnadshavare ska kunna kombinera arbete och studier när barnen är små. Många barn har långa dagar, mycket längre än skoldagen.

Förskolan har fått allt större utmaningar. I Västerås växer barngruppernas storlek och många vittnar om en oro för att klara förskolans viktiga uppdrag. Samtidigt gör alla som arbetar i förskolan ett fantastiskt arbete och förbereder barnen för skolan.

Det krävs många och tydliga åtgärder så att inte kvalitén i förskolan riskeras. Barngruppernas storlek måste minska, vikariesituationen förbättras och vi bör införa ett anmälningssystem när man upplever risker för säkerhet och kvalitet i verksamheten.

Barngruppernas storlek måste noga följas av förskolenämnden, annars är risken att barngruppernas storlek bara ökar och ökar. Vi moderater har i vårt budgetförslag för 2018, som tyvärr inte fick gehör, gjort en riktad satsning för att minska barngruppernas storlek.

När personal är sjuk eller har andra uppdrag krävs det att det går att få vikarier. Det kan dock vara problematiskt med vikarier som inte känner verksamheten. Vi moderater vill se ett system med fler tillsvidareanställda vikarier på enheterna, att vi tar tillvara medarbetare som har gått i pension och erbjuda dem att man att kunna arbeta vidare på deltid eller extra och att möjliggöra för lärarstudenter att kopplas till en enhet för att kunna arbeta som vikarier.

När personalen upplever risker behöver det finnas ett tydligt anmälningssystem. Anmälningssystem finns idag inom vård och omsorg, lex Sara och lex Maria. På motsvarande sätt vill vi införa ett anmälningssystem i förskolan, Lex Janna, namngett utifrån initiativtagaren.

Många barn har långa dagar i förskolan, även om föräldrar inte har motsvarande behov och många barn har inte sommarlov. Självklart ska alla barn kunna vara på förskolan för att ta del av den fantastiska verksamhet som bedrivs, men de barn vars föräldrar arbetar långa dagar behöver kunna få en lugnare tid i slutet på dagen. Närvarotiderna behöver följas upp och barnens rätt till sommarlov eller åtminstone tre veckors sammanhängande lov per år bör tydliggöras. Allt måste utgå från varje barns individuella behov när det inte är ett behov utifrån föräldrarnas arbete eller studier.

Västerås stad behöver införa karriärtjänster för förskolan för att fler duktiga medarbetare ska vilja fortsätta arbeta i verksamheten, utan att behöva ta chefstjänster för att få enlöneutveckling.

Avslutningsvis behöver vi bli mycket bättre att ta tillvara på den kunskap som barnen får i förskolan. 6-årsverksamheten är nu obligatorisk och det ger goda förutsättningar för skolan att kunna bygga vidare på barnens kunskaper i förskolan.

Elisabeth Unell (M), oppositionsråd

Christina Alman (M), andre vice ordförande i förskolenämnden

Av: Elisabeth Unell (M) och Christina Ahlman (M)