måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 04 Sep 2018
Av: Camilla Waltersson Grönvall

Barn och ungas psykiska ohälsa måste prioriteras

När regeringen kom till makten tog de medvetet bort den förstärkta vårdgarantin och den satsning alliansregeringen tidigare infört för att få landsting och regioner att korta köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin.
I dag, fyra år senare, har vi tredubbelt så långa köer. Det är inte acceptabelt. Barn och unga som mår dåligt ska inte behöva stå i långa köer för att få hjälp.

Sedan 2014 har antalet barn som fått vänta i över en månad på insats från den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) mer än tredubblats, och många föräldrar upplever orimliga väntetider.
För många är varje dag är en kamp. Hela familjer påverkas och riskerar att drabbas hårt när hjälpen dröjer.

Regeringen har haft många chanser att komma med lösningar för hur köerna för barn och unga som behöver hjälp av BUP ska kortas, men istället prioriterar de annat. Så får det inte fortsätta. Frågan om barn och ungas psykiska ohälsa får inte prioriteras bort. En moderatledd regering kommer därför öronmärka en halv miljard kronor årligen för att korta väntetiderna till BUP och primärvården för barn och unga som lider av psykisk ohälsa.

Vi vill också att tillgången till skolsköterska och skolkurator förbättras. Elevhälsan är ett viktigt komplement till primärvård och specialistvården. Skollagen anger att skolsköterska och skolkurator ska finnas tillgänglig, men inte i vilken utsträckning.
Moderaterna vill därför genomföra en översyn av skollagen i syfte att förbättra elevers tillgång till skolsköterska och skolkurator.

Moderaterna kommer även dubbla anslagen till Nationell centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Ingen människa – barn, ungdom eller vuxen – ska behöva känna att det inte finns någon annan utväg än att ta sitt liv.

Ingen ska behöva få sitt tillstånd förvärrat i väntan på vård. Sverige behöver en ny moderatledd alliansregering som med konkreta lösningar tar ansvar för hälso- och sjukvården.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Socialpolitisk talesperson

Av: Camilla Waltersson Grönvall