tisdag den 19 februari

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

tisdag den 19 februari

tisdag den 19 februari

Publicerad 16 Jun 2018
Av: Erik Bengtzboe

Bengtzboe: Så stärker vi skolans kunskapsfokus

En bra skola är garanten för att möjliggöra livschanser för alla barn oavsett bakgrund. Att var sjätte elev misslyckas med grundskolan är därför ert oacceptabelt misslyckande. Reformer måste till för att stärka kunskaperna tidigt i skolan.

Ska vi sätta tydligare fokus på kunskapsuppdraget i skolan måste vi bli bättre på att följa upp vilka kunskaper eleverna faktiskt har. Sanningen är att vi har för dålig kunskap om elevers kunskaper. Bristen på uppföljning leder till godtycklighet, glädjebetyg och bristfälliga underlag för beslut om politiska reformer. Vi vet helt enkelt inte hur mycket svenska elever kan eller inte kan. Erfarenheter från Skolinspektionens slumpvisa omrättningar av nationella prov visar på stora skillnader mellan lärarnas och Skolinspektionens bedömningar. Det finns delprov där det vid nästan vartannat prov finns skillnader mellan ursprungsrättarens bedömning och Skolinspektionens bedömning. Det är inte acceptabelt.

Moderaterna föreslår därför att införa centrala prov i tre delar. Först och främst inrättar vi diagnostiska prov i förskoleklass och på lågstadiet för att garantera att inga barn lämnar lågstadiet utan tillräckliga kunskaper i att läsa, skriva och räkna. Sedan föreslår vi nya nationella prov, helt digitaliserade och externt rättade. Dessa ska mäta kraven i läroplanen, och vara jämförbara över tid. Som tredje del tänker vi även utreda behovet av att komplettera detta med någon form av studentexamen eller inträdesprov till högre utbildning. Sammantaget ger detta oss en välbehövlig överblick över elevers kunskaper, vi avlastar lärare och renodlar deras uppdrag, vi motverkar glädjebetyg och betygsinflation. Dessutom får vi äntligen möjligheten att mäta progression för varje elev, att kunna se hur bra en skola faktiskt sköter sitt huvudsakliga uppdrag – kunskapsförmedlingen – oavsett elevens bakgrund och förutsättningar.

I rapporten ”Lärande, kunskaper och ansträngning” kan du läsa mer om centrala prov och övriga reformer om hur vi stärker skolans fokus på kunskapsuppdraget. Så fortsätter vi bygga en skola som ger alla barn en bra start i livet och skapar livschanser och möjligheter – lika för alla.

Rapporten hittar du genom att klicka här:

Av: Erik Bengtzboe