måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 07 Jan 2019
Av: Erik Bengtzboe

Bengtzboe: Vi säkrar platserna till Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan har under sin dryga tioåriga historia blivit ett komptensnav för svenska företag och vår välfärd. Här ges över 30 000 vuxna en arbetsplatsnära utbildning som rustar dem med yrkeskunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden. I dag är Yrkeshögskolan helt avgörande för att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig för företag och offentlig sektor. Allt från lärarassistenter, byggledare och tandsköterskor till programmerare, bagare och CNC-tekniker utbildas via Yrkeshögskolan. Intresset är stort, men behovet från arbetsmarknaden än större. Svenska företag uppger själva att bristen på kompetent personal är det största hindret för att växa, och att många företag tvingas tacka nej till order till följd av personalbrist. Samtidigt är rekryteringsbehoven stora även inom offentlig sektor. Att yrkeshögskolan ges långsiktiga förutsättningar att växa och utvecklas är därför en viktig prioritering i den borgerliga budget som riksdagen nu har antagit.

Yrkeshögskolan har under de senaste åren utvecklats till en central del av det svenska utbildningssystemet. Yrkeshögskolans fokus på jobb och arbetsplatsförlagt lärande kortar vägen från studier till jobb: 9 av 10 examinerade har ett arbete året efter examen, och lika många är nöjda med sin utbildning.

Att den borgerliga budgeten nu har antagits av riksdagen innebär att de cirka 11 000 platserna inom Yrkeshögskolan, som riskerade att slopas med övergångsbudgeten, nu är säkrade. I budgeten ökar resurserna till fler platser inom yrkeshögskolan med 250 miljoner kronor 2019, 550 miljoner kronor 2020 och 749 miljoner kronor 2021.

Att budgeten nu vunnit stöd i riksdagen innebär att yrkeshögskolorna kan fortsätta att bygga ut och anta elever enligt sin tidigare planering. Detta öppnar vägar till jobb för den enskilde och säkerställer att arbetsgivare fortsatt kan anställa, växa och utvecklas.

Erik Bengtzboe

Utbildningspolitisk talesperson (M)

Av: Erik Bengtzboe