fredag den 22 november

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

fredag den 22 november

fredag den 22 november

Publicerad 05 Jul 2019

Rapport: Bidragspartiet bakom otryggheten

Rapporten ”Bidragspartiet bakom otryggheten” presenterar statistik över hur Socialdemokraterna släppt fram utanförskapet i samhällets yttersta skyddsnät – det ekonomiska biståndet. Rapporten innehåller förslag på nationella och lokala reformer för att åtgärda roten till det växande bidragsberoendet. Författare till rapporten är Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson för Moderaterna, Josefin Malmqvist, riksdagsledamot, Oliver Rosengren, kommunalråd Växjö, och Lars Rådén, kommunalråd Solna. 

Ett samhälle där många är beroende av bidrag är ett samhälle som är otryggt för alla. Bidragen tränger undan pengar till skolan, sjukvården och omsorgen. Bidragen dämpar också arbetsutbudet och håller tillväxten tillbaka. Socialdemokraternas bidragspolitik fräter på tillit, sammanhållning och trygghet. Regeringen spår nu allt högre bidragskostnader med sin egen politik.

I 70 kommuner i Sverige kostar bidragen mer än 1000 kronor per kommuninvånare. 60 av dessa kommuner styrs av Socialdemokraterna. Under socialdemokratiskt styre av Sverige och i flera kommuner har ett utanförskap vuxit fram och bitit sig fast på höga nivåer. Prognosen för åren framöver är att bidragsberoendet ska öka med nästan 20 procent, samtidigt som den starka konjunkturen innebär att behovet av andra ersättningssystem minskar. Om bidragsberoendet skulle vuxit proportionerligt med befolkningsutvecklingen skulle ökningen varit drygt 3 procent, i stället för de 19 procent – som regeringen räknar med – till år 2022.

Rapporten Bidragspartiet bakom otryggheten presenterar statistik över hur Socialdemokraterna släppt fram utanförskapet i samhällets yttersta skyddsnät – ekonomiskt bistånd – och förslag på lokala och nationella reformer som kan åtgärda roten till samhällsproblemen: bidragsberoendet. Rapporten är författad av Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson, Josefin Malmqvist, riksdagsledamot, Oliver Rosengren, kommunalråd Växjö, och Lars Rådén, kommunalråd Solna.

Rapporten hittar du här: