fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 09 Apr 2019

Billström invald i europeisk anti-korruptionsgrupp

Under måndagen valdes Moderaternas gruppledare i riksdagen, Tobias Billström, till ledamot av en ny europeisk kommitté som ska verka för en starkare efterlevnad av etiska riktlinjer i politiken.

Frågor om etiska spelregler och uppförandekoder har under de senaste åren hamnat allt högre upp på den europeiska dagordningen efter avslöjanden om systematisk korruption vid flera internationella institutioner. Europarådets parlamentariska församling, en anrik organisation som bildades efter andra världskrigets slut i syfte att skydda de mänskliga rättigheterna, har hamnat i strålkastarljuset efter att flera mutfall uppdagats. Billström var vice ordförande för den svenska delegationen till församlingen mellan 2016–2017 och engagerade sig då i frågorna.

I fallet Europarådet, där även Ryssland och andra länder i Östeuropa som ännu inte är EU-medlemmar ingår, har auktoritära regimer försökt påverka organisationen inifrån genom att muta parlamentariker från EU-länder i samband med valobservationer och när frågor om de mänskliga rättigheterna ska diskuteras, i syfte att försvaga och undkomma internationell kritik. Denna form av mutor går nu under begreppet ”kaviardiplomati.”

– Korruption utgör ett av de främsta hindren för länders ekonomiska och sociala utveckling. Det cementerar förtryck och ökar konfliktkänsligheten i ett land, liksom gentemot grannländer, säger Billström i en kommentar. I fallet Europarådet blev det tydligt hur man använder korruptionen som ett vapen för att få institutionen att falla samman inifrån, säger Tobias Billström.

Moderaterna har under flera år arbetat för att motverka politisk korruption på europeisk nivå, inte minst genom ett aktivt engagemang inom partigruppen EPP som samlar Moderaternas nordiska systerpartier och europeiska center-högerpartier, såsom Angela Merkels kristdemokrater i Tyskland. 2017 uppmärksammades frågan vid ett seminarium i Stockholm där Billström tillsammans med Gerald Knaus från tankesmedjan European Stabiity Initiative, beskrev den negativa utvecklingen i Europarådet.

Beslutet att etablera en kommitté för frågor om etik och anti-korruption togs vid EPP:s kongress i Helsingfors i november 2018. Vid organisationens Political Assembly i Bryssel den 8 april valdes Billström in som ledamot. Ett viktigt arbete blir nu att verka för en tydlig uppförandekod samt följa upp fall av politisk korruption.

 

Text: Jonathan Olsson