fredag den 20 september

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

fredag den 20 september

fredag den 20 september

Publicerad 04 Jul 2018

Bok(s)lutet – sveket mot Sverige

En mandatperiod går mot sitt slut. I och med det görs också bokslut över de politiska resultat som har uppnåtts de senaste fyra åren. Man brukar prata om att infriade vallöften spelar roll för väljares förtroende för partier, men att man som väljare trots allt mest röstar för framtiden – det vill säga att man tittar på vad partierna säger sig vilja göra, och röstar därefter.  

Möjligen är det optimismen i oss som gör att vi förlitar oss på framtiden, hellre än att dra slutsatser om framtiden baserat på historien. Men om vi vill mer och bättre med Sverige och för alla som bor här – så borde vi nu dra öronen åt oss och i detalj granska det Socialdemokraterna har presterat de senaste fyra åren.  Vilka vallöften har de inte hållit?

Stefan Löfven är till exempel den statsminister som har fått mest enig kritik från riksdagens konstitutionsutskott någonsin. Det är allvarligt med övertramp gällande ministerstyre, brister när det kommer till hantering av allmänna handlingar och fel i hanteringen av EU-ärenden.

Mest överraskande är kanske trots allt att konstitutionsutskottet hela 18 gånger under mandatperioden behövt understryka vikten av att saker som regeringen säger ska vara korrekta. Hur regeringsdugliga är regeringen egentligen? Väljarna förtjänar att få veta.

I en lång rapport har Moderaterna gått igenom på vilka områden under den senaste mandatperioden Socialdemokraterna inte har levt upp till sina löften, eller det ansvar de har. Det är ingen munter läsning. Men den är viktig. Läs hela rapporten här.