måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 13 Aug 2018
Av: Sten Bergheden

Därför gör dieselskattesänkningen för lantbruket skillnad

På grund av den svåra torkan har landets djurägare i dag mycket tufft att hitta bete och vinterfoder till sina djur. Vallskördarna är halverade och det gör situationen oerhört svår. Många av landets djurägare kommer att vara tvingade att importera grovfoder till mycket höga kostnader eller att nödslakta sina djur. Svensk livsmedelsproduktion står för en av de största kriserna vi har sett på årtionden. Bara torkan i sig beräknas kosta 10 miljarder kronor för Sveriges bönder. Därför måste vi moderater minska de kostnader som går, skriver Sten Bergheden, landsbygdspolitisk talesperson för Moderaterna.

Bara under den här mandatperioden har Socialdemokraterna och Miljöpartiet höjt skatten med 60 miljarder kronor. Regeringen planerar dessutom att höja skatten på jordbruksdiesel redan under nästa år. Samtidigt som regeringen vill ge stöd med ena handen så vill de ta med den andra. Smulorna som tillfaller lantbruket kommer inte att göra någon verklig skillnad. Därför vill vi moderater genomföra reformer som gör skillnad på riktigt.

Den allvarliga situationen visar också på något som Moderaterna länge har påpekat; att lantbruket i Sverige har mycket små marginaler till följd av höga skatter och krångliga regler. Då blir det svårt att bygga upp en buffert som kan användas i kommande kriser.

Vi moderater menar att vi även i krissituationer måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Dels ska vi agera för att dämpa krisen här och nu. Dels behöver vi ge lantbruket långsiktiga förutsättningar att förbättra sin lönsamhet och bygga upp de marginaler som krävs inför framtiden. Att, som regeringen, bara göra det ena räcker inte, utan riskerar snarare att krisen slår till med samma styrka igen. Det var med denna utgångspunkt vi tog fram vårt krispaket till lantbrukarna.

För att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten krävs minskad regelbörda och sänkta kostnader. Därför vill vi se över svenska särkrav och säger nej till regeringens skattehöjning av jordbruksdiesel 2019. Istället satsar vi över en miljard under de kommande fyra åren för att sänka dieselskatten. Vi sänker med ytterligare en krona mer än regeringen nästa år för att hjälpa de krisdrabbade. Vi vill öka återbetalningen av dieselskatt retroaktivt från 1 juli 2018 samt se till att Jordbruksverket betalar ut delar av EU-ersättningarna tidigare för att stärka lantbrukarnas likviditet.

Det är ofta vi moderater får höra i debatten att sänkt skatt på diesel för lantbruket kommer att bidra till större påverkan på klimatet. Även här måste vi klara av att tänka i två steg. Svenskt jordbruk har lägre miljö- och klimatpåverkan än många andra länder. Att driva ut produktionen ur landet genom höga kostnader och skatter innebär att vi måste importera mycket mer. Då har klimatet inte vunnit någonting.

Sveriges lantbrukare måste ha likvärdigare skatter och regler som övriga lantbrukare i EU för att klara konkurrensen. Idag är det inte så – detta måste åtgärdas för att få tillbaka framtidstron och investeringsviljan i svenskt lantbruk.

Moderaterna vill ge lantbrukare och djurägare en ärlig chans att öka matproduktionen i Sverige och att därmed skapa fler jobb och tillväxt i hela landet, men då måste byråkrati och skatter minska och konkurrenskraften stärkas. Tillsammans kan vi hjälpa Sveriges lantbrukare ur krisen.

Sten Bergheden (M)
Landsbygdspolitisk talesperson

Av: Sten Bergheden