fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 29 Nov 2018

Dennis Wedin (M) vill ombilda för att bryta segregationen

Moderaterna har tagit över makten i Stockholms Stadshus tillsammans med övriga Alliansen och Miljöpartiet. Med ansvar för bostadsfrågorna kommer Moderaterna prioritera bostadsbyggandet – men öppnar även för ombildning av hyresrätter i utanförskapsområden för att bryta segregationen. Medborgaren träffade Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Dennis Wedin, 30 år, har en lång politisk erfarenhet bakom sig. Han har varit kommunpolitiker i Stockholm flera år och innan dess bland annat varit generalsekreterare för Moderata Ungdomsförbundet och tjänsteman för Moderaterna både nationellt och i Stockholms läns landsting.  Nu basar han över de kommunala bostadsbolagen i Sveriges huvudstad, som nytt bostads-och fastighetsborgarråd.

”Jag är mycket hedrad över förtroendet. Det är en viktig portfölj jag fått i egenskap av bostads- och fastighetsborgarråd och jag ser fram emot att ta tag i den misslyckade bostadspolitiken som har präglat Stockholm den senaste mandatperioden”, säger Dennis Wedin.

Bostadsbyggandet är den viktigaste prioriteringen

Den senaste mandatperioden styrdes Stockholms stad av en S-ledd majoritet. Bostadspolitiken var mycket eftersatt, menar Dennis Wedin. Det tidigare styret satte upp mål för bostadsbyggandet i de kommunala bostadsbolagen under sin mandatperiod – mål som inte nåddes under något av åren vid makten.

”Jag tog över mitt ansvarsområde från Vänsterpartiet som hade bostadsfrågan som ansvarsområde. De har en övertro till kommunens roll på bostadsmarknaden, men trots deras hårdföra kritik mot det nya styret i staden, så nådde de ju inte sina mål vad gäller bostadsbyggandet i allmännyttan när de styrde”.

Förutom att det föregående styret missade målen när det gäller att bygga i allmännyttan, så växte även kön i Bostadsförmedlingen med motsvarande ett helt Norrköping under deras mandatperiod. Nu krävs åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet, konstaterar Dennis Wedin.

”Vi ska få fram fler bostäder genom att öka utbudet av byggklar mark, förenkla regler och det ska vara kortare handläggningstider. Det är åtgärder som är viktiga för att få igång bostadsbyggandet.”

Ombildningar för att minska segregationen

I Stockholms stad är det ungefär hälften av invånarna som äger sitt boende. Men det gäller inte hela staden. I vissa ytterstadsområden finns det nästan uteslutande hyresrätter – som exempelvis i Rinkeby där det är 95 procent hyresrätter.

”Det finns en snedfördelning i upplåtelseformer i delar av staden. Vi vill ha en blandning av upplåtelseformer, då du måste kunna göra bostadskarriär i det området där du bor. Som det är nu kan du behöva flytta ifrån det området.”, säger Dennis Wedin.

För att möjliggöra en blandning av upplåtelseformer kommer den nya majoriteten i stadshuset att möjliggöra för ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Kravet för att genomföra en ombildning är att minst 66 procent i huset vill ombilda till bostadsrätt, men ombildningarna kommer inte få ske i alla områden.

”Det ska bli möjligt att ombilda sin lägenhet, i ytterstaden. Möjligheten ska finnas i de områden där allmännyttan är dominerande, och ske på initiativ från de boende. Det är en del av arbetet med att bryta segregationen i staden”.

Det finns forskningsstöd för att ombildningar till bostadsrätter i ytterstadsområden med stor andel hyresrätter bidrar till att bryta utanförskapet och ökar möjligheten till rörlighet på bostadsmarknaden för personer boende i dessa områden, påpekar Dennis Wedin.

Det är också en viktig frihetsfråga att ge fler människor möjlighet att äga sitt boende, konstaterar Dennis Wedin med eftertryck.

”Människor som vill äga sitt eget boende, ska i större utsträckning ha möjlighet att göra det. Det finns ett egenvärde i att stärka människors egenmakt.”

Dennis Wedin är tydlig med att de kommer återkomma med exakt vilka områden ombildningar kan bli aktuellt i. Men en sak är han tydlig med – ombildningarna kommer ske till marknadsmässiga priser.

”Det här är skattebetalarnas bestånd och därför är det viktigt att detta sker på marknadens villkor. Därför är det makabert att Vänsterpartiet kallar ombildningar för utförsäljningar – det är helt grundlöst.”

Det är inte bara Vänsterpartiet som har en hårdför retorik mot ombildningar. Socialdemokraterna i Stockholms stad har länge varit starkt kritiska mot ombildningar – trots att deras partikamrater runt om i landet tycker att ombildningar i denna typ av områden är mycket viktiga för att bryta segregationen.

”I Stockholms stad har vi en socialdemokrati som är direkt ägandefientlig. Det är mycket allvarligt att man motsätter sig ombildningar, när det finns ett starkt empiriskt stöd för att det leder till att man kan bryta segregationen. Flera av de kommuner där allmännyttiga hyresrätter sålts och ombildats mest de senaste åren är S-ledda kommuner som Göteborg, Malmö och Botkyrka, säger Dennis Wedin och fortsätter:

”Stockholmarna ska inte få sämre möjligheter att äga, bara för att Socialdemokraterna i Stockholm har en sådan enorm vänsterinriktning.”

Sociala bostäder

Det råder ingen tvekan om att Dennis Wedin drivs av ett stort engagemang i de sociala frågorna. Han beskriver att frågan om att bekämpa hemlösheten i Stockholms stad är en mycket angelägen bostadspolitisk fråga.

”Vi måste samverka mer med socialförvaltningen. Utsatta ska ha tak över huvudet – det är oerhört viktiga frågor.”

Inte minst bör de allra mest utsatta i staden få förtur till stadens lägenheter. Dennis Wedin ser mycket allvarligt på att antalet personer som beviljades förturslägenheter minskadeunder den förra mandatperioden.

”Vi förstärker nu förturen i bostadskön för våldsutsatta, genom att utöka antalet förturslägenheter hos Bostadsförmedlingen. Dessa lägenheter ska vara tillgängliga för våldsutsatta och barnfamiljer med långvarig hemlöshet.”