fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 03 Okt 2018

Eftervalsanalys med sikte på framtiden

Moderaternas partistyrelse har utsett den grupp som ska analysera 2018 års val och dra slutsatser för framtiden. Ordförande är Mats Green, till vardags riksdagsledamot från Jönköpings län och Moderaternas bostadspolitiska talesperson. Mats var tidigare kommunstyrelsens ordförande i Jönköping.

Vad är syftet med eftervalsanalysen?

– Analysen är tänkt att bilda en grund för flera av Moderaternas framtida vägval. Vi kommer att belysa valresultatet ur ett brett perspektiv. Det handlar till exempel om det politiska landskapet, väljarströmmar, valkampanj, budskap och organisation. Samtliga tre val – riksdag, landsting/region och kommun – kommer att behandlas.

Vad tror du blir den viktigaste delen i analysen?

– Att den kommer att behöva handla nästan lika mycket om framtiden som om historien. Vi kommer förstås gå på djupet i fråga om valet, och betydelsen av den turbulenta mandatperiod som föregick det. Sveriges politiska landskap och politiska ”naturlagar” har förändrats under senare år och det märks i valresultatet och i valets efterbörd – vi vill fånga vad det betyder för Moderaterna i framtiden.

Hur kommer valanalysen att presenteras?

– Vi ska redovisa vårt arbete för partistyrelsen i januari 2019. Vi kommer även presentera slutsatserna offentligt. Fram till dess kommer vi bland annat att genomföra en nationell eftervalskonferens samt besöka så många delar av vårt land som möjligt för att inhämta synpunkter.

Om man har synpunkter och tankar om vad vi gjorde bra och dåligt i valrörelsen, eller har andra inspel; kan man som enskild medlem bidra till analysen?

– Absolut! Vi efterfrågar, uppmanar och välkomnar att så många som kommer med inspel, synpunkter och reflektioner. Vi kommer att direkt efterfråga bidrag till vårt arbete från exempelvis länsförbund, men vi uppmanar både föreningar och enskilda medlemmar att komma med inspel. Vi har upprättat en särskild mejladress för detta och vi kommer att ta del av alla synpunkter som kommer in.

Deltagare i arbetsgruppen: 

Mats Green, Jönköping (ordförande)

Marith Hesse, Västra Götaland

Maria Stockhaus, Stockholms län

Carina Zachau, Skåne

Mikaela Waltersson, Halland

Jörgen Berglund, Västernorrland

Peje Emilsson, företagare

Benjamin Dousa, Muf

Ulrica Schenström, Moderatkvinnorna

Margareta Pålsson, Moderata Seniorer

 

Tjänstemän som biträder arbetsgruppen:

Josefin Dahlerus, arbetsgruppens sekreterare

Karin Juhlin, chef valsamordning

Mattias Keresztesi, policychef

Per Nilsson, strategichef

 

Så kan du bidra:

Arbetsgruppen välkomnar alla inspel i arbetet med eftervalsanalysen. Skicka in dina synpunkter till valutvardering@moderaterna.se.