tisdag den 31 mars

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

tisdag den 31 mars

Publicerad 13 Dec 2018

En budget för mer kunskap i skolan

Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till statsbudget för 2019, röstades i går igenom av riksdagen. Budgeten innehåller konkreta reformer för att möta de stora problem som svensk skola står inför. En av de största reformerna är mer undervisningstid i skolan – för att ge alla elever chansen att lyckas i skolan.

Svensk skola bygger klassresor. Alla barn i Sverige ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det förutsätter att våra kommuner och fristående skolor erbjuder alla elever en utbildning av hög kvalitet som ger alla elever den start i livet de förtjänar.

I dag ges inte alla elever möjligheten att lära sig så mycket som möjligt, i svensk skola. Nästan var sjätte elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Svenska elever har dessutom betydligt mindre undervisningstid än elever i jämförbara länder.

”I dag slås alldeles för många unga ut, utan överblickbara vägar tillbaka och in i vuxenlivet. Dessa elever riskerar att hamna i livslångt utanförskap. Det är fullständigt oacceptabelt – skolan ska bygga klassresor – inte vara en återvändsgränd.”, säger Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna.

Moderaterna och Kristdemokraternas budgetmotion tar tag i skolans problem i den budget som riksdagen i går röstade igenom. I budgeten avsätts pengar för att utöka undervisningstiden i skolan. Undervisningstiden ska främst öka i de viktiga kärnämnena matematik och svenska.

”Den enskilt viktigaste faktorn för att höja kunskapsresultaten i svensk skola är att varje elev får tillräckligt med tid med en skicklig lärare. Med denna utökning av resurserna till skolan tar vi stora kliv mot det målet”, säger Erik Bengtzboe.

I budgeten ligger också en annan viktig reform för att stärka elevernas lärande. Införandet av en tioårig grundskola. Detta innebär att dagens förskoleklass görs om till nya årskurs 1 och att lågstadiet blir fyraårigt.

”Det innebär att 6-åringarna, som då börjar i första klass, får ta del av lågstadiets kunskapsmål, behöriga lärare och rätt till extra stöd. En viktig reform som stärker skolans kunskapsuppdrag, konstaterar Erik Bengtzboe.

Ett viktigt fokus för utbildningspolitiken de kommande åren blir att göra läraryrket mer attraktivt. I Moderaternas och Kristdemokraternas budget, som utgör statsbudget 2019,  finns det en stor satsning på karriärlärarsystemet. Det vill säga att fler lärare ska ha möjlighet att bli karriärlärare – i budgeten satsas särskilt på fler karriärlärare i utanförskapsområden.

”Läraryrket måste bli mer attraktivt med bättre karriärmöjligheter och bättre löneutveckling. Den här reformen är viktig i det arbetet, inte minst när det gäller att locka våra duktigaste lärare till skolorna i våra utanförskapsområden”, avslutar Erik Bengtzboe.