onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 22 Aug 2019

En fritidsbåtskatt vore ett slag mot skärgården

Havsmiljöinstitutet slår i en rapport fast att fritidsbåtar är dåliga för miljön, och forskaren som skrivit rapporten föreslår att en skatt på fritidsbåtar ska införas. Det förslaget möter nu skarp kritik, bland annat från Kjell Jansson, riksdagsledamot för Moderaterna, som också är bosatt på Blidö i Stockholms Skärgård. 
– Det här är ett slag mot skärgården och skärgårdsborna. 

I höst publicerar Havsmiljöinstitutet en rapport om fritidsbåtars miljöpåverkan. En sammanfattning av rapporten har redan publicerats och den konstatera att båtlivet ger upphov till flera negativa konsekvenser för miljön. En negativ konsekvens som pekas ut i rapporten är att utbredningen av bryggor i Sverige och att detta bland annat påverkar bottenväxtligheten negativt, genom att bryggorna skuggar botten och gör det svårt för växter och djur att överleva.  Kjell Jansson, riksdagsledamot för Moderaterna och som är bosatt och uppvuxen på ön Blidö i Norrtälje skärgård, ställer sig dock kritisk till den analysen.

– Utredaren har grumliga argument om att bryggorna förstör bottnarna. Det torde vara mycket marginell yta som bryggorna skuggar an kustområden som är vatten. Dessutom betalar båtägarna redan idag både bränsleskatt och 25 % moms på inköp av båtarna. Detta bär väl upp vad de kostar samhället och lite till, säger han.

Forskaren Per Moksnes, som tagit fram rapporten åt Havsmiljöinstitutet, vill därför att alla båtar ska behöva registreras i ett register och att fritidsbåtarna ska behöva betala skatt. Ett av argumenten Moksnes lyfter är att alla andra trafikslag betalar skatt, och att det därför är rimligt att även fritidsbåtarna gör det.

– Skälet att vi har vägtrafikskatt är för att betala underhåll och vinterväghållning av statens vägar. Att då införa en båtskatt förefaller helt orimligt. Båtarna nöter väl inte ut vattnet, konstaterar Kjell Jansson.