måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 10 Aug 2018

En klimatpolitik för hoppfulla

Klimathotet är akut och växthusutsläppen ökar. Samtidigt som möjligheterna för flyget och transportsektorn att bli mer hållbara är större än någonsin. I ljuset av det har Moderaterna utvecklat sin miljö- och klimatpolitik. Medborgaren träffade Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna, för att prata om vår miljö- och klimatpolitik.

Vilka är de största problemen på miljö- och klimatområdet?

”Klimathotet är akut. Utsläppen måste minska drastiskt om vi ska kunna nå Parisavtalets mål. Jag är glad att Moderaterna tillsammans med sex andra riksdagspartier enats om världens kanske mest ambitiösa klimatmål. Men ska vi ha en chans att nå dem måste politiken vara effektiv och ge resultat. Det är här partierna skiljer sig åt”

”Jag bekymrar mig mycket över våra havs- och vattenkvalitet. Östersjön mår dåligt och det påverkar Sverige som är så beroende av de långa kusterna. Vi behöver ta krafttag mot övergödningen och driva på för att fler länder runt Östersjön ska ta ett större ansvar.”

Vad är Moderaternas viktigaste åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser?

”Vi har presenterat ett 50-tal förslag för ett bättre klimat. Vår slutsats är att vi måste jobba både lokalt här i Sverige och globalt för att göra största möjliga nytta och bli ett grönt föregångsland.”

”I Sverige står basindustrin och transporterna för de största utsläppen. Vi vill se ett klimatavdrag för basindustri som investerar i teknik som radikalt kan minska eller helt eliminera processutsläppen. Vi vill även rikta medel till forskning och innovationer som på sikt kan bidra till att utradera basindustrins utsläpp.”

”Moderaterna föreslår också 100 miljoner kronor årligen fram till 2021 för en teknikneutral laddinfrastruktur vid vägtransporter – vi vill se en koldioxidfri fordonsflotta.”

”På internationell nivå behöver vi utveckla våra överenskommelser med andra länder. På grund av det vill vi att biståndet ska få tydligare klimatfokus.”

”Det är fundamentalt – om vi ska nå klimatmålen – att man kan redovisa klimatnyttan för de satsningar som regeringen genomför. I flera fall har regeringens expertmyndigheter varit kritiska mot nyttan av de miljösatsningar regeringen genomfört, till exempel med elcykelpremien. Därför föreslår vi att beräkningsmodeller för klimatnytta ska tas fram och redovisas löpande i regeringens budgetar.”

Hur ser Moderaterna på flygets framtid?

”Med den befolknings- och tillväxtökning som vi ser framöver är det inte realistiskt att tro att flygandet kommer att minska. Tvärtom. När allt fler människor lyfts ur fattigdom kommer fler också att vilja resa och se nya delar av världen. Flyget är ett viktigt transportmedel även inom Sverige för att hela landet ska kunna leva. Därför är det än mer angeläget att flyget ställer om och blir mer hållbart. Sverige kan bidra med forskning, utveckling och smarta metoder.

”Vi kan också vara med och driva på för tuffare mål internationellt. Så kan vi också göra verklig skillnad. Vi vill se mer biobränsle, utreda hur start- och landningsavgifterna kan uppmuntra till klimatsmartare flyg och införa avdragsrätt för klimatkompensation som exempelvis kan stimulera utvecklingen av bättre bränslen. Det kanske mest effektiva sättet att driva på omställningen vore att beskatta flygbränslet. I dag sätter internationella regler stopp för det. Det vill vi ändra på.”

Varför är flygskatten fel väg att gå?

”Regeringens egna utredare bedömer att flygskatten har mycket liten klimateffekt. Den slår lika hårt mot bolag som kämpar för att ställa om till mer hållbart flyg som mot dem som inte gör det. Inom Europa ingår flyget dessutom i handeln för utsläppsrätter. Om Sverige minskar sitt flygande kan något annat europeiskt land öka sitt. Det är bara att flytta utsläppen, inte att ta verkligt ansvar”, avslutar Maria Malmer Stenergard.

 

Namn: Maria Malmer Stenergard

Familj: Man och två barn, fem och nio år

Bor: I Åhus

Gjort tidigare: Jobbat som bland annat
kronofogde, biträdande jurist, tingsnotarie
och systemvetare på Tetra Pak.

Fritid: Tennis, matlagning, bakning.

Läser just nu: Riktig sommarläsning –
deckare och andra bladvändare.