fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 13 Nov 2018
Av: Maria Malmer Stenergard

En klimatpolitik som gör skillnad på riktigt

Utsläppen ökar nu för tredje året i rad, och det blir alltmer bråttom att leverera en verkningsfull klimatpolitik. Nyligen har FN:s klimatpanel, IPCC, konstaterat det som vi länge vetat – att det kommer krävas stora ansträngningar om vi ska nå klimatmålen och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vi måste prioritera frågan om miljö och klimat, men framför allt ska vi leverera politik som leder till sänkta utsläpp.

Klimatproblemen är inte isolerade till ett särskilt landområde utan de påverkar oss alla. Sverige är och ska fortsätta vara ett föregångsland inom klimatpolitiken. Vi ska vara det genom ett starkt internationellt engagemang som gör global nytta. Men samtidigt ska vi sänka våra egna utsläpp på ett effektivt sätt, där minskade utsläpp kombineras med ökad tillväxt. Bara då kommer andra länder att vilja följa efter. För att lyckas ska vi i Sverige inrikta oss på de största utsläppskällorna. Det handlar framför allt om basindustrin och transportsektorn som står för en tredjedel vardera av våra utsläpp.

  • Klimatavdrag och forskning för basindustrin. För att drastiskt minska processutsläppen från basindustrin kommer det att krävas tekniksprång. FN:s klimatpanel har exempelvis pekat ut tekniker för att fånga och lagra koldioxid som ett måste om vi ska kunna nå våra klimatmål. Vi föreslår ett klimatskatteavdrag för basindustri som investerar i teknik som radikalt kan minska eller helt eliminera processutsläppen. Klimatavdraget bör kombineras med kraftfulla satsningar på forskning och utveckling för att minska utsläppen från basindustrin. I avvaktan på att avdraget är på plats, vill vi också behålla Industriklivet.

 

  • Stöd för fossilfri bilism i hela landet. El, vätgas, biodrivmedel och andra miljövänliga tekniker bör alla beredas plats i omställningen och konkurrera på likvärdiga villkor. Det finns ingen ”silver bullet” för transportsektorn, utan omställningen måste vila på flera ben. Moderaterna satsar på teknikneutralt stöd för utbyggnad av laddinfrastruktur för vägtransporter i hela landet, samtidigt som vi vill driva på för en snabbare omställning av sjöfarten och flyget.

 

  • Ökat klimatbistånd. Alltför liten del av det svenska biståndet går till att minska koldioxidutsläppen. Det vill vi ändra på, samtidigt som vi i vår miljöbudget avsätter mer pengar för internationella klimatinvesteringar. 

 

  • Krav på klimatnyttoberäkningar i regeringens budgetar. För att vi ska veta att varje satsad krona gör största möjliga nytta, föreslår vi att beräkningskonventioner för klimatnytta tas fram och att dessa beräkningar redovisas i regeringens budgetar. Tyvärr saknas sådana beräkningar helt i dag, vilket gör det svårare att prioritera rätt.

Utgångspunkten för vår klimatpolitik finns i våra moderata grundvärden och idéer om marknadsekonomi, kostnadseffektivitet och internationell samverkan samt forskning och innovation. Här är kopplingen mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet är tydlig. Moderaterna tror på människans inneboende förmåga och vilja att hitta nya vägar för att lösa komplicerade problem. Inget är egentligen omöjligt men det är vårt ansvar som politiker att prioritera klimatfrågan och leverera politik som leder till sänkta utsläpp. 

Maria Malmer Stenergard (M)
Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Av: Maria Malmer Stenergard