torsdag den 20 juni

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

torsdag den 20 juni

torsdag den 20 juni

Publicerad 18 Dec 2018

En moderatledd regering i sikte?

I dag jultalade Ulf Kristersson i Stockholm. Talet tog sin utgångspunkt i de samhällsproblem som Sverige står inför – och den reformregering som krävs för att problemen ska kunna lösas. Ulf Kristersson pratade även om de långa linjerna i svensk politik och om de liberalkonservativa svaren på vår tids framtidsfrågor.

Ulf Kristersson inledde med att konstatera att Sverige står inför allvarliga problem. Problemen har inte blivit mindre allvarliga bara för att Sverige befinner sig i en komplicerad regeringsbildningsprocess, snarare tvärtom.

”Om rikspolitiken befinner sig i pausläge så gäller det verkligen inte rikets problem. Allt det som dominerade valrörelsen finns kvar eller har blivit värre”, sa han och fortsatte:

”Mest akut är ändå den grova brottsligheten. Därför var förra veckans budgetbeslut så viktigt. Två och en halv miljard ytterligare till polisen och rättsväsendet nästa år är en nödvändig början.”

Kristersson konstaterade att det med bakgrund av detta är oerhört viktigt att Moderaterna och Kristdemokraternas budget röstats igenom riksdagen. En budget som stärker arbetslinjen – vilket möjliggör stora satsningar på välfärdens kärnverksamheter – polis, skola, försvar och sjukvård.

”Sverige har en övergångsregering men ingen övergångsriksdag. Och uppenbart inte några övergående samhällsproblem. Därför behövdes en riktig budget. Och det är Elisabeth Svantesson och våra medarbetare som har gjort jobbet. Tack!  Ni gör – precis som våra kommunalråd – politik på riktigt.”

Nytt idéprogram

I talet uppehöll sig Ulf Kristersson mycket kring vikten av reformer som möter de problem Sverige står inför. Men han pratade också mycket om ideologi, och idéer. Han menade att politiken både måste utformas för att möta samhällsproblem på kort sikt – men att den även måste beakta de långa linjerna i samhällsutvecklingen. Därför har Moderaterna påbörjat arbetet med ett nytt idéprogram, berättade han.

”En del tror att liberalismen inte kan samsas med konservatismen. Att frihet står mot ordning. Individualism mot gemenskap. Öppenhet mot sammanhang. Nyfikenhet mot tradition. Men de har fel. För miljoner människor lever sina liberalkonservativa liv varje dag”, sa Ulf Kristersson.

Det nya idéprogrammet ska inte bara ses som en förklaring av Moderaternas ideologiska grundvalar, utan ska även omsättas i praktisk politik. Moderaterna är en liberal idéverkstad, med ett och annat konservativt verktyg till vårt förfogande, upplyste Ulf Kristersson.

”Nu måste vi blicka framåt igen. Tidigare framgångar måste försvaras. Men gamla reformer måste också prestigelöst reformeras. Så nu är det vår uppgift att formulera de liberalkonservativa svaren på vår tids framtidsfrågor.”.

Framtidsfrågorna som kommer vara viktiga i arbetet med idéprogrammet spänner över flera områden: svensk konkurrenskraft i en allt mer globaliserad ekonomi, framtidens jämställdhet och jämlikhet, samt en modern fördelningspolitik. En lika central fråga är konflikten mellan frihet och individualism å ena sidan, och gemenskap och samhörighet å andra sidan. Ytterligare en fråga berör den gamla nationalstatens roll i vår internationella samtid och framtid.

Regeringsbildningen

Ulf Kristersson avslutade sitt jultal med att säga några ord om regeringsbildningen. Även om läget, som bekant, är ovisst så har han ett huvudscenario.

”Mitt huvudscenario är att vi får bilda nästa svenska regering, och genomföra så mycket vi bara kan av Alliansens borgerliga politik.”