måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 14 Aug 2018
Av: Tomas Tobé

En ny kriminalpolitik för ett starkare samhällskontrakt

Brottsutvecklingen visar att Sverige behöver en ny politisk inriktning. Den grova kriminaliteten växer sig starkare i våra förorter, där skjutningar nu hör till vardagen. Utsattheten för sexualbrott har fördubblats bara de senaste åren och enligt Polisen står utländska stöldligor för hälften av alla inbrott i Sverige.

Samtidigt har vi den lägsta polistätheten på över tio år. Det beror på att rekordmånga poliser väljer att lämna yrket i förtid. På polisutbildningen står hundratals platser tomma.

Trygghet och säkerhet lägger grunden för ett fungerande samhälle. Därför är det mycket allvarligt när brottsligheten utmanar dessa värden. Risken finns att den enskilde individen tappar tilltron till statens grundläggande funktioner och att samhällskontraktet mellan medborgare och stat undergrävs. Det får inte hända.

Situationen kräver att svensk kriminalpolitik stöps om i grunden. För oss moderater är det uppenbart att det inte går att fortsätta på den väg som har lett oss hit. Vi är beredda att göra tuffa politiska prioriteringar för att vända utvecklingen.

Fler poliser

Antalet poliser måste bli fler. Vi vill se 10 000 fler polisanställda år 2024. Det ska vi uppnå genom att öka polislönerna med 3 000 kr i månaden samt att staten ska betala polisutbildningen.

Straffskärpningar och slopade straffrabatter

Dagens straffskalor speglar inte brottens allvar. Vi vill skärpa straffen för bland annat gängrelaterad brottslighet, alla våldtäktsbrott samt bostadsinbrott. Dessutom vill vi ta bort dagens form av mängdrabatt samt helt och hållet ta bort straffrabatten för ungdomar mellan 18-21 år.

Tiggeriförbud

Vi vill införa ett nationellt förbud mot tiggeri. Det är den enda lösningen som säkerställer ett brett genomslag och att tiggeriet inte flyttar från en plats till en annan.

Fler utvisningar av utländska medborgare

Utländska medborgare som begår brott bör utvisas och förbjudas från att återkomma till Sverige. Därför vill vi sänka kraven för när utvisning ska kunna dömas ut genom att även brott med straffvärden mellan sex och tolv månaders fängelse omfattas.

Brottsofferperspektivet

Allt för länge har kriminalpolitiken fokuserat på förövarna. Nu är det dags att fokusera på brottsoffren. Vi måste säkerställa att brottsoffer får den upprättelse de har rätt till. Därför föreslår vi en fördubbling av den kränkningsersättning som utgår till brottsoffer. Det ska i första hand bekostas av förövarna.

Höstens val avgör vilken kriminalpolitisk väg som Sverige ska slå in på. Vi moderater är tydliga med vad vi vill. Vår nya kriminalpolitik ska värna om medborgarnas trygghet och säkerhet. Det är så vi stärker det svenska samhällskontraktet.

Tomas Tobé

Rättspolitisk talesperson

 

Av: Tomas Tobé