måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 09 Jan 2019

En ny nationell cancerstrategi

Allt fler insjuknar i cancer i Sverige. Dessvärre är det många människor som fått ett cancerbesked, och som tvingas vänta länge på sin livsnödvändiga vård. Det är långa väntetider till cancervården, och väntetiderna skiljer sig åt mellan olika delar av landet. I den borgerliga statsbudgeten för 2019, finns pengar avsatta för att ta fram en ny nationell cancerstrategi.

Sverige är ett land där hälso- och sjukvården, och cancervården, håller mycket hög kvalitet, internationellt sett. Dessvärre har vi stora utmaningar med vårdköerna, som drabbar cancerpatienterna mycket hårt.

Vårdköerna har fördubblats under regeringen Löfven. Det drabbar cancerpatienterna, som får vänta alldeles för länge på vård. En prostatacancerpatient kan i vissa fall få vänta upp till 200 dagar på ett kirurgiskt ingrepp, och endast en av fem kvinnor med livmoderhalscancer får vård i rätt tid.

”Det här är en helt oacceptabel utveckling. Jag lider med alla dem som har fått ett cancerbesked och därefter inte fått sin livsnödvändiga vård i tid”, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för Moderaterna.

Den borgerliga budgeten innehåller stora satsningar på cancervården. I syfte att korta köerna så ligger det i åretsstatsbudget en breddad och förbättrad kömiljard, som syftar till att landstingen aktivt ska arbeta för att minska vårdköerna. Den uppgår till 2 miljarder 2019, och 3 miljarder per år från 2020. Kömiljarden innebär att de landsting som arbetar aktivt för att korta köerna, och lyckas med det, ska belönas ekonomiskt av staten.

I budgeten avsätts också pengar för framtagandet av en ny nationell cancerstrategi. Alliansregeringen införde år 2009 en cancerstrategi – men nu behövs en ny och uppdaterad strategi som är anpassad till dagens utmaningar och problem inom cancervården.

Cancerstrategin ska framförallt samordna arbetet med väntetider och tillgänglighet i vården, kvaliteten i vården och den medicinska utvecklingen samt psykosocialt stöd till barn som har fått cancer och deras anhöriga.

”Cancerstrategin är ett viktigt steg i arbetet med en cancervård som håller hög och lika kvalitet i hela landet. Det är oförståeligt att S, V och MP valt att reservera sig mot detta i Socialutskottet”, avslutar Camilla Waltersson Grönvall.