måndag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 27 maj

Fotograf: Anders Löwdin/ Sveriges Riksdag

Publicerad 07 Jun 2018

Enigt KU – Löfven bär yttersta ansvaret

I dag presenterade Konstitutionsutskottet, KU, sin årliga granskning av regeringen. Ett enigt KU riktade skarp kritik mot regeringens hantering av it-skandalen på Transportsstyrelsen. Statsministern bär det yttersta ansvaret enligt utskottet.

Konstitutionsutskottet är ett av riksdagens utskott som bland annat granskar om regeringen och ministrarna följer reglerna för regeringsarbetet. I år kritiserar KU den nuvarande regeringen på tio punkter. Anna Johansson, Morgan Johansson, Anders Ygeman, Helene Hellmark Knutsson och Stefan Löfven är några av de regeringsledamöter som kritiseras.

När det gäller haveriet på Transportsstyrelsen som bland annat bestod i att Transportsstyrelsen outsourcat driften av sina it-system, vilket kan ha lett till att säkerhetsklassad information och hemliga identiter röjts, så får statsministern omfattande kritik.

”Statsministern bär det yttersta ansvaret för att rutinerna inte fungerat”, säger Andreas Norlén (M), ordförande i Konstitutionsutskottet.

Kritik mot regeringens agerande under flyktingmottagandet hösten 2015

Konstitutionsutskottet kritiserar även uttalanden från Anders Ygeman, dåvarande inrikesminister, i samband med flyktingmottagandet 2015. Anders Ygeman hade i riksdagens kammare sagt att Regeringskansliet bara fått information om att antalet flyktingar till Europa skulle öka, inte att antalet asylsökande till Sverige skulle öka. KU menar att det uttalandet inte helt stämmer överens med det som framkommit i KU:s granskning.