tisdag den 31 mars

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

tisdag den 31 mars

Publicerad 11 Okt 2019

Enström och Strömmer: Så kan Moderaterna bygga en vinnande partikultur

15 skarpa rekommendationer om hur Moderaterna kan förbättra sitt arbete mot sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och övriga trakasserier. I dag lämnade värdegrundsinitiativet M2 sina förslag till partistyrelsen, bland annat efter en enkät som över 7 000 medlemmar svarat på. Medborgaren har träffat arbetsgruppens ordförande Karin Enström och partisekreterare Gunnar Strömmer för att prata om hur hela partiet kan mobiliseras i arbetet att bygga en vinnande kultur.

– Sexism och trakasserier är helt oförenligt med Moderaternas värderingar om personligt ansvar och individuell frihet. Om vi tar frågorna på allvar har vi nu chansen att bygga en ännu bättre och vinnande partikultur, säger Karin Enström.

Bakgrunden till Värdegrundsinitiativet M2 är berättelserna och vittnesmålen i #metoo-uppropet hösten 2017. Där bekräftades att problemen med sexism och trakasserier är omfattande i hela samhället. Politiken är inte förskonad, inte Moderaterna heller.

En särskild grupp inom riksorganisationen arbetade hösten 2017 med att hantera de enskilda fall som rörde Moderaterna. Denna särskilda insats väckte också diskussionen om hur Moderaterna bör arbeta med dessa frågor långsiktigt. Det ledde vidare till att partistyrelsen tillsatte Värdegrundsinitiativet M2 (där M2 ska förstås som Moderaterna i en andra och bättre version).

Arbetsgruppen fick i uppdrag att först utvärdera hur partiet hade hanterat de fall som kom fram i samband med #Metoo. Men till det lades uppdraget att initiera ett bredare och mer långsiktigt värdegrundsarbete.

Arbetsgruppen anlitade undersökningsföretaget Demoskop för att göra en enkät bland partiets medlemmar, bland annat om förekomsten av sexuella trakasserier och andra missförhållanden. Enkäten, med över 7 000 svarande, visade att de flesta känner sig trygga i Moderaterna, men att cirka 2 procent av nuvarande eller tidigare förtroendevalda/anställda utsatts för sexuella trakasserier. Cirka 10 procent uppger att de utsatts för trakasserier.

– Vi har inte grund för att säga att det är bättre eller sämre i vårt parti än i andra partier, eller andra delar av samhället. Men redan ett fall är ett fall för mycket. Det enda rimliga för Moderaterna framåt är att arbeta långsiktigt och målmedvetet utifrån en nollvision. Vi presenterar konkreta verktyg för att lyckas, konstaterar Karin Enström.

Arbetsgruppen anlitade också en extern utredare för att genomföra en särskild intervjustudie om partiets nomineringsprocesser. En sammanfattning av denna studie samt utredarens rekommendationer om förändringar finns i slutrapporten, och utredarens underlag har också lämnats över till partistyrelsen.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer välkomnar arbetsgruppens slutrapport, och ser det som en viktig utgångspunkt i Moderaternas fortsatta kultur- och värdegrundsarbete.

– Alla ska känna sig trygga, välkomna och bekväma i Moderaterna. Det gäller medlemmar, förtroendevalda och medarbetare. Bara så kan vi bygga en riktig vinnarkultur i vårt parti, säger Gunnar Strömmer.

Karin Enström kommer även att presentera arbetsgruppens rapport på Moderaternas partistämma i Västerås nästa helg. Gunnar Strömmer konstaterar vidare att den partistyrelse som väljs på stämman kommer att ha arbetsgruppens underlag på bordet när verksamheten ska planeras framåt.

– Detta är en process som partiets ledning måste vara drivande i. Men den måste involvera och bäras av hela partiet. Det underlag vi nu fått är ovärderligt som grund för den resa som vi nu ska göra tillsammans, avslutar han

Läs rapporten här:

Arbetsgruppens 15 rekommendationer:

 1. Återkommande uppföljning av hur situationen gällande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling ser ut i partiet exempelvis genom en regelbunden återkommande enkät.
 2. Att undersöka varför väljare väljer bort Moderaterna, varför medlemmar väljer att avsluta sitt medlemskap eller väljer bort politiskt engagemang.
 3. Starta upp en generell ledarskapsutbildning som också innefattar utbildning kring sexuella trakasserier, trakasserier eller kränkande särbehandling samt konflikthantering.
 4. Ett inrättande av en whistleblowerfunktion.
 5. Att oberoende personer utreder anmälningar.
 6. Att det kommande värdegrundsarbetet vävs in i partiets verksamhetsplaner.
 7. Säkerställ att alla policys är lättillgängliga för alla medlemmar.
 8. Kontinuerligt se över och uppdatera partiets policydokument för att hålla dokumenten relevanta.
 9. Att det tydliggörs vem som ansvarar för frågorna och hur processer ser ut.
 10. Att en handbok för förtroendevalda tas fram som tar upp arbetsmiljö och vilket ansvar den förtroendevalda har.
 11. Att se över hur kandidatförsäkran bättre kan utformas för att minska trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.
 12. Utbildningspaket med samtalshandledningar gällande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling för exempelvis föreningar.
 13. Att se över sanktionsmöjligheter, från tillrättavisning till uteslutning.
 14. Att erbjuda stöd och efterhjälpande åtgärder.
 15. Se över hantering av alkohol vid partievenemang i hela partiet.