torsdag den 20 juni

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

torsdag den 20 juni

torsdag den 20 juni

Publicerad 27 Dec 2018
Av:

Enström: Så vill vi utveckla EU-samarbetet

För Moderaterna är EU den främsta arenan för att hitta lösningar på problem som Sverige inte kan lösa på egen hand. Europasamarbetet har genom historien säkrat frihet, fred och demokrati i medlemsländerna, skriver Karin Enström, gruppledare i EU-nämnden (M).

Sverige påverkas i allra högsta grad av EU. Tre fjärdedelar av vår handel sker inom EU och många svenska lagar har sitt ursprung i EU. Sveriges ledamöter i Europaparlamentet har ett viktigt inflytande över EU-lagar. I vårens Europaparlamentsval är det därför viktigt att vinna väljarnas förtroende så vi kan påverka utvecklingen av unionen.

Vi vill fortsatt utveckla EU-samarbetet där EU kan spela en avgörande roll:

  1. EU:s inre marknad är avgörande för Sveriges välstånd. Men 60 procent av den inre marknaden är fortfarande stängd för handel av tjänster över gränserna. Vi måste utveckla en inre marknad för digitala tjänster och riva dessa handelshinder.
  2. Sverige står för cirka en promille av världens utsläpp – EU för mindre än tio procent. Vi måste bedriva en klimatpolitik som får de stora utsläpparna att följa vårt exempel. Vi måste visa att det går att kombinera fler jobb och ökat ekonomiskt välstånd med minskade utsläpp.
  3. Sverige måste arbeta för att EU:s yttre gränser kontrolleras på ett ordnat och säkert sätt. EU-länderna behöver skapa bättre verktyg för att säkerställa ett effektivt återvändande för dem som inte får stanna i Europa. Vi vill se ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem. Asylprövningen skulle, med en sådan ordning, ske i säkra områden utanför EU och inte i varje enskilt land.
  4. Den relativa gränslösheten underlättar för organiserad brottslighet att verka i Europa. Arbetet mellan nationella polismyndigheter, åklagare och andra brottsbekämpande myndigheter behöver stärkas och det måste bli enklare att utvisa medborgare från andra EU-länder.
  5. EU ska vara en stark och tydlig kraft för demokrati, mänskliga rättigheter, frihandel och hållbar utveckling. EU bör prioritera närområdet med Balkan och det östliga partnerskapet. Sverige ska arbeta för att det europeiska försvarssamarbetet stärks och fungerar som ett komplement till Nato.

För att nå framgång i dessa frågor måste vi, inte minst efter brexit, samarbeta med likasinnade medlemsstater.

I och med att Storbritannien lämnar vill vi att EU:s långtidsbudget ska minska. Vi vill att EU prioriterar frågor som forskning och innovation och inre och yttre säkerhet. Vi vill minska jordbruksstödet och strukturfonderna. Samtidigt vill vi ha en mer effektiv kontroll av hur EU-medlen används.

Arbetsmarknadspolitik och familjepolitik ska fortsatt främst vara en nationell angelägenhet. För ett år sedan stod Stefan Löfven (S) värd för det sociala toppmötet. Vi varnade för att den sociala pelaren skulle bli europeisk arbetsmarknads- och socialpolitisk lagstiftning. Tyvärr får vi nu rätt. Sverige behöver mobilisera alla krafter för att den svenska modellen ska ta så liten skada som möjligt.

EU påverkar oss och det är viktigt med ett tydligt moderat engagemang i Europaparlamentet för att påverka EU.

Karin Enström (M)

Gruppledare i EU-nämnden

Av: