fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 27 Nov 2018

Fler poliser och mer pengar till hela rättsväsendet

I dag besökte Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, polisutbildningen vid Södertörns Högskola. Efter besöket presenterade de Moderaternas budgetssatsningar på lag och ordning. Det handlar om kraftiga resursökningar för fler poliser, höjda polislöner och betald polisutbildning, men även bättre verktyg i brottsbekämpningen och mer resurser till övriga rättsväseendet.

Sverige har allvarliga problem med skjutningar och brott kopplade till kriminella uppgörelser. Allt fler människor utsätt också för brott, exempelvis sexualbrott, våldsbrott och personrån. Det är ett mycket allvarligt läge, men trots detta så har Sverige i dag det lägsta antalet poliser sedan 2009.

Polisen upplevs dessutom som frånvarande, inte minst i glest befolkade delar av landet. Det är inte längre självklart att polisen kan rycka ut när man har utsatts för ett brott. Det här är i grund och botten en fråga om samhällskontraktet, den som anstränger sig och betalar skatt ska kunna förvänta sig att fundamentala samhällsfunktioner som lag och ordning fungerar, konstaterade Elisabeth Svantesson

”Vi måste återupprätta samhällskontraktet. Den som bor i Sverige ska veta att, när du är med och bidrar efter bästa förmåga, ska också det offentliga åtagandet fungera.”

Moderaterna har flera förslag för att ta tag i dessa problem. Då krävs fler poliser, vilket i praktiken alla partier står bakom. Tomas Tobé var tydlig med att det är bra att partierna ser behovet av detta, men han konstaterade att det inte går att prata sig till fler poliser. Moderaterna föreslår därför i budgeten en riktad lönesatsning som möjliggör höjda polislöner med i snitt 3 000 kronor per månad.

”Polisstudenterna är engagerade personer som vill göra en insats för samhället – det är därför man söker sig till polisyrket. Men det som gjort att dessa personer tvekat inför att söka till polisutbildningen – är lönen. Det är för dåligt betalt”, sa Tomas Tobé och fortsatte:

”Det räcker inte att sitta och vänta på att arbetsmarknadens parter ska lösa detta. Vi måste ge förutsättningarna för parterna att höja polislönerna – om vi menar att det behövs”.

Ett annat viktigt förslag i budgeten är satsningen på en betald polisutbildning som innebär att den som väljer att studera till polis får sina studielån avskrivna med en femtedel varje år under sina första fem år som yrkesverksam polis.  På så sätt kan polisyrket bli mer attraktivt.

I budgeten föreslås också satsningar på att stärka Nationellt Forensiskt centrum, den myndighet som utför kriminaltekniska undersökningar åt polisen.  I detta ligger en särskild satsning för att stärka NFC:s arbete med att säkra bevismaterial vid sexualbrott.

” NFC är hopade med arbete och hinner inte riktigt med. Vi gör också en särskild satsning på NFC:s arbete med sexualbrott – där det idag tyvärr finns bevismaterial som blir liggandes alldeles för länge”, säger Tomas Tobé.

Moderaterna föreslår också satsningar på kameraövervakning i särskilt utsatta områden – vilket kan utgöra ett viktigt verktyg i polisens utredningsarbete.

”Det är ett väldigt bra verktyg för polisen. Inte minst för att kunna samla tillräckligt med bevis för att kunna lagföra personer”, avslutade Tomas Tobé.