måndag den 18 juni

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 18 juni

måndag den 18 juni

Publicerad 30 Dec 2017

Företagarrådet lägger i en högre växel inför valåret

Under 2016 startades det nationella nätverket Moderata Företagarrådet med syftet att tillsammans med lokala företagare och moderata företrädare arbeta för ett bättre företagsklimat kommunalt, regionalt och nationellt. Målsättningen var att hälften av alla Sveriges kommuner skulle ha ett moderat företagarråd vid årsskiftet 2017/2018.

Tidigare var största fokus att starta upp företagarråd runt om i landet. Nu när valåret närmar sig ligger fokus i stället på mer utåtriktad verksamhet som företagsbesök, seminarier och politik.

– Vi ska tillsammans med moderater runt om i hela landet profilera Moderaternas nya företagarpolitik i syfte att öka stödet för moderat politik bland landets näringsidkare, säger Jörgen Warborn som är Moderata Företagarrådets ordförande.

Han berättar även att en nationell kampanj kommer att starta under våren, där företagarråd i hela landet kommer att genomföra företagsbesök och kampanjer.

Hur kommer valrörelsen för Moderata Företagarrådet se ut?

-Vi kommer bland annat prioritera företagsbesök och seminarier där företagarnas villkor står i fokus. Det är i den direkta kontakten med företagaren vi får inspel och kan vara delaktiga i arbetet med att förbättra och förenkla villkoren för företagarna, säger Warborn.

Vilka frågor driver ni i Moderata Företagarrådet?

– Vi driver den nya företagarpolitik som beslutades på arbetsstämman i höstas. Där beslutades om många relevanta företagarfrågor, bland annat en mer flexibel syn på arbetsrätten där turordningsreglerna i högre grad baseras på kompetens, ett regelförenklings- arbete som ska genomsyra all politik och en skattepolitik som underlättar för företagare som vill kunna växa, säger Warborn.

Marta Obminska som sitter i Moderata Företagarrådets nationella styrelse poängterar vikten av att möta företagarna på hemmaplan.

– Företagarna utgör sex procent av väljarkåren och har oftast stora nätverk. Det kan handla om anställda, släkt och andra kontakter. Det är mycket viktigt att vi bygger upp och underhåller relationen med företagarna lokalt.

Vill du som lokalpolitiker starta ett företagarråd i din kommun? Ta kontakt med din föreningsordförande, partiombudsman eller med någon i Moderata företagarrådets styrelse nationellt så får du tips och råd hur uppstarten av ett företagarråd går till.

Text: Victor Ericsson