torsdag den 20 juni

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

torsdag den 20 juni

torsdag den 20 juni

Publicerad 03 Jan 2019

Gott nytt år – nu sänks skatten för alla som arbetar

Riksdagen röstade i december igenom Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till statsbudget för 2019. Den innebär bland annat att alla som arbetar får sänkt skatt – genom förstärkt jobbskatteavdrag och höjd gräns för när den statliga inkomstskatten slår in. 

I Moderaterna och Kristdemokraternas budgetmotion sänks skatten på arbete. Det innebär mer pengar i plånboken för den som anstränger sig – det ska alltid löna sig att arbeta och vara med och bidra till samhället.  Ett viktigt förslag är det förstärkta jobbskatteavdraget, som ger den som arbetar mer i plånboken.  Den som tjänar 18 000 kronor i månaden får 140 kronor i skattesänkning och den som tjänar 31 000 kronor i månaden och mer, får 210 kronor i skattesänkning.

Förslaget innebär sänkt skatt för alla som jobbar, men särskilt för dem som tar steget in på arbetsmarknaden från utanförskap. Då det förstärkta jobbskatteavdraget särskilt riktar in sig på personer med låga inkomster, så förväntas effekten bli störst för utlandsfödda som står längst ifrån arbetsmarknaden. Skattesänkningen bidrar därför till att fler utlandsfödda kan komma in på arbetsmarknaden.

Höjd gräns för att betala statlig inkomstskatt

Sverige har, efter den förra regeringens skattehöjningar, världens högsta marginalskatter. I dag behöver den som tjänar över 40 600 kronor betala statlig inkomstskatt.  Det rör sig om 1,4 miljoner löntagare, bland annat poliser, lärare och specialistsjuksköterskor. I budgeten höjs nu gränsen för att behöva betala statlig inkomstskatt från 40 600 kronor till 43 000 kronor – vilket leder till att breda yrkesgrupper som lärare och sjuksköterskor får behålla mer av sin lön.

För den som har en månadslön på 43 000 kronor i månaden eller mer innebär det en skattesänkning på 282 kronor i månaden. Vilket tillsammans med jobbskatteavdraget blir en total skattesänkning på 500 kronor i månaden.