onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 11 Jan 2019
Av: Börje Häggman

Häggman: Företagarfrågorna förtjänar större plats i debatten

Företagarfrågorna fick alldeles för lite utrymme i debatten 2018. Så har det varit i de senaste valrörelserna. Detta trots att det är företagarna som har skapat, och skapar, Sveriges välstånd. 

Det är ett missförstånd att de som bryr sig om företagarfrågor är en liten grupp.  Företagande är inget särintresse. Vi har nästan en halv miljon personer i Sverige som försörjer sig som företagare. Lägg där till att det finns en miljon företag i Sverige, varav nästan 800 000 av dessa är enmansföretag. Vi kan räkna med att varje företagare har minst en person, lågt räknat, som bryr sig om hur företaget går.

Om vi dessutom inkluderar alla personer som arbetar i det privata näringslivet, så får vi lägga till 2,8 miljoner personer. Det är personer som är beroende, och intresserade av, hur förutsättningarna och regelverken för företagen förändras.

Vi får vidare inte glömma den stora grupp individer som funderar på att starta företag. Lägger man ihop dessa grupper, som i högsta grad påverkas av närings- och företagarpolitiken, så är det många personer. Med alla dessa personer i beaktning, tycker du då att frågorna förtjänar mer intresse, eller är det tillräckligt som det är i dag?

Min uppfattning är tydlig. Det är strävsamma företagare som skapar skatteintäkter och möjliggör vår gemensamma välfärd. Företagarna bör få, om inte samma, åtminstone likartade förutsättningar, när det gäller skatter och regelverk som konkurrerande företag i andra länder.

Löfven ville prata om välfärden – men han glömde bort de som skapar den

Stefan Löfven ville ha en valrörelse som skulle handla om välfärden, men han glömde prata om de som skapar den. Företagarna. I många länder förstår man detta, och där har man en god relation till företagarna och arbetar för ett gott företagarklimat.

Om vi gjorde så även i Sverige, skulle små- och medelstora företag kunna växa och bli storföretag. I dag är endast 0,1 procent av företagen i Sverige storföretag, det vill säga företag med mer än 250 anställda. Det finns en stor potential för våra småföretag att växa – men då måste politiken förbättra deras förutsättningar.

Vi måste bryta den negativa trenden i nyföretagandet

Sverige har dessvärre en vikande trend i nyföretagandet. Under 2017 startades 3000 färre företag i Sverige jämfört med 2015. Sverige ligger också under snittet i EU, när det gäller andelen företagare av befolkningen. Den här utvecklingen måste vändas.

Inte minst med tanke på att bland dess företag, finns en stor grupp nödvändighetsföretagare, det vill säga människor som startat företag för att de inte hittat någon anställning. För många är det en tuff tillvaro, men en del lyckas.

Vi kan dock, märkligt nog, se en positiv trend när det gäller nyföretagande bland personer över 64 år. Det är glädjande.

Stoppa kompetensutvisningarna

I vårt land har vi, trots ett skriande behov av viss arbetskraft, ett ointresse för arbetskraftinvandring. Sverige utvisar till och med, nyckelpersoner, för bagatellartade missar vid anställningen. Detta beror i hög grad på en dom i Migrationsdomstolen år 2014, som lett till att arbetskraftsinvandrare, som gör mindre fel i anställningsförfarandet, utvisas.

Det är oaccceptabelt. Inte minst med bakgrund av behovet av kvalificerad arbetskraft. Som exempel kan nämnas att Spotify bedömer att det fattas 200 000 programmerare i Sverige. Kompetensutvisningarna måste stoppas.

Nu behövs en regering som tar tag i företagarfrågorna

Avslutningsvis vill jag framföra ett tack till de som under året, vid företagarrådets möten, bidragit med sin kunskap och berättat för oss om hur vi kan förbättra regelverket och förutsättningarna för företagarna.

Nu ser vi fram mot en borgerlig regering ledd av Ulf Kristersson. Det är inte minst viktigt för landets alla företagare, som skulle få förbättrade förutsättningar, och då även bättre möjligheter att bidra till att stärka välståndet i Sverige.

Jag vil inte, törs inte, kan inte – tänka på hur landets företagsklimat ytterligare skulle försämras om Stefan Löfven återigen ges möjligheten att leda regeringen.

Moderata Företagarrådet Stockholm stad och län har som sin självklara uppgift att arbeta för bättre förutsättningar för företagarna i vårt område i synnerhet, men även för ett allmänt bättre företagsklimat i vårt land. Med bakgrund av det är vår målsättning att företagarfrågorna ska vara en del av de prioriterade frågorna i nästa val.

Börje Häggman

Ledamot i kommunfullmäktige i Stockholm och styrelseledamot i Moderata företagarrådet i Stockholms Stad och län.

 

Börje Häggman riktar ett särskilt tack till: 

Andrea Femrell vd på Näringslivets Regelnämnd NNR.

Kommunfullmäktiges ordförande, och tidigare oppositionsborgarrådet, Cecilia Brinck.

Anna-Lena Bohm ordförande på Svenskt Näringslivs SME-kommitte, tillika ordförande i  dess Europeiska motsvarighet.

Jan Larsén VD på Strömma kanalbolag.

Harry Goldman VD på Nyföretagarcentrum.

Martin Lorentzon VD på Spotify.

Annika Bröms regionchef och Olle Karstorp biträdande regionchef, Svenskt Näringsliv i Stockholmsregionen.

Anders Edholm, vice partisekreterare, Nya Moderaterna.

Av: Börje Häggman