måndag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 27 maj

Publicerad 18 Maj 2018
Av: Börje Häggman

Häggman: Stockholms jobbtorg måste konkurrensutsättas

Är det så att den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad inte vill ha fullt fokus på att få människor i arbete? Det är frågan man ställer sig efter att de, i senaste budgetdebatten, röstade ner Moderaternas förslag om att konkurrensutsätta jobbtorgen. Trots brinnande högkonjunktur blir tudelningen på arbetsmarknaden allt större. Samtidigt som jobbtorgen fungerar otillfredsställande behöver allt fler nyanlända hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden. Därmed är det viktigare än någonsin att jobbtorgen verkligen levererar.

Lika viktigt är att jobb skapas i nya företag. Det kan i många fall vara ett enklare steg in på arbetsmarknaden att starta eget företag. Från stadens styre har det funnits en blind fläck där man inte ser samband mellan jobb och företag. Här kan nämnas att göra jobbsökare till jobbskapare är för Nyföretagarcentrum en huvudlinje.

Därför måste Jobbtorgen även ges uppgifter att hantera start av eget företag. Då dessa åtgärder görs bör de ske av de som har störst erfarenhet och de bästa resultaten. SKL och landets övriga kommuner samverkar med Nyföretagarcentrum/Sveriges NyföretagarCentrum tillsammans med fackliga organisationer och arbetsgivare. Även företag och banker medverkar här liksom staten. Att Stockholms Stad som enda kommun i landet särskiljer sig på detta sätt och inte arbetar optimalt leder till att jobb och företag inte tillkommer på det sätt som annars skulle skett.

Det måste alltid löna sig att ta ett jobb framför att få bidrag. Därför måste jobbtorgen fungera och stötta stockholmare från utanförskap till egen försörjning genom individuell coachning och matchning.

Vi vet att konkurrens på marknaden leder till ökad kvalitet. Sämre fungerande jobbtorg kan då väljas bort till förmån för bättre. Det höjer valfriheten, effektiviteten och vinsten för hela samhället.

Det är dags för jobbtorgen att konkurrensutsättas!

Börje Häggman

Ledamot (M) fullmäktige Stockholms stad

Ledamot Moderata Företagarrådet Sthlm stad o län

 

Av: Börje Häggman