onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 02 Mar 2018
Av: Sten Bergheden

Höga skatter på bensin och diesel hotar landsbygden

Det är viktigt att människor har möjligheten att bo, leva och arbeta vart de vill i vårt land. Regeringen har under mandatperioden höjt skatterna på drivmedel och vill även diskutera införandet av en kilometerskatt på lastbilstransporter. Detta menar vi moderater är förödande för de människor som lever och arbetar på landsbygden. Ofta är bilen det enda alternativet till att snabbt ta sig mellan platser i mer glesbefolkade områden, eller att ta sig från sitt jobb eller sin bostad in till städerna. Höjda skatter på drivmedel hotar utveckling och tillväxt i Sverige samtidigt som det slår extra hårt mot landsbygden.

Sverige är EU:s till ytan tredje största land och en stor del av ytan utgör landsbygd. Närmare en miljon hushåll i landet kör mer än 2 000 mil per år med sin bil. De får med regeringens politik nu betala ytterligare uppemot 1 800 kr mer i skatt på bensin och diesel varje år. Dessutom har vi redan Europas högsta bensin- och dieselskatter, och trots detta har regeringen under mandatperioden höjt såväl bensin- som dieselskatterna. Höjda skatter på drivmedel kan därmed beskrivas som straffskatter på transporter och avstånd då de som bor med längre avstånd från sitt jobb, närmaste matbutik eller liknande är de som drabbas.

För företagare på landsbygden och för åkerinäringen är skatten och priset på drivmedel avgörande. Exempelvis måste de flesta varor transporteras med lastbil då få företag på landsbygden ligger utmed järnvägsrälsen. Måste företagarna betala mer för transporten, på grund av högre skatter, finns risken att företag flyttar från landsbygden och från Sverige. Företagen behövs för jobben, välfärden och en levande och växande landsbygd. Höga skatter, speciellt på drivmedel, står i motsatsförhållande till tillväxt på landsbygden.

Med regeringens politik blir det mycket svårare att bo, leva och arbeta på landsbygden. Moderaterna vill istället att landsbygden ska kunna växa av egen kraft och leva upp till sin fulla potential. Då krävs både bra kommunikationsmöjligheter och konkurrensvillkor. Landsbygden behöver inte kilometerskatt eller höga skatter på bensin och diesel. Landsbygden behöver och efterfrågar istället minskat regelkrångel, bättre villkor för företagande, ökad konkurrenskraft för skogs-och lantbruken, ökad matproduktion och stärkt äganderätt. Dessa förslag kommer att skapa jobb och tillväxt för hela Sverige. Moderaterna säger därför nej till straffskatter på transporter och avstånd och ja till en landsbygd som kan ge jobb och tillväxt.

Sten Bergheden landsbygdspolitisk talesperson

Av: Sten Bergheden