fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 08 Aug 2019

Högkonjunkturen vänder nedåt – nu kräver (M) att Sverige rustas för sämre tider

Sveriges BNP minskade oväntat det andra kvartalet i år, visar en rapport från Konjunkturinstitutet. Samtidigt gick sysselsättningen nedåt och det är tydligt att högkonjunkturen nu håller på att mattas av. Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, är kritisk till att regeringen inte tagit tag i Sveriges akuta problem under högkonjunkturen och misslyckats med att rusta Sverige inför den lågkonjunktur som nu väntar.

Konjunkturinstitutet, KI, presenterar varje kvartal prognoser för svensk och internationell ekonomi. I tisdags presenterades Konjunkturinstitutet en rapport som visade på ett sämre läge för svensk ekonomi, jämfört med vad KI förutsåg i sin prognos i juni. BNP minskade mer än vad de kunde förutse i sin prognos i juni, vilket framförallt beror på näringslivet där investeringarna föll på bred front. Hushållens konsumtion ökade dessutom mindre, jämfört med föregående kvartal. Även utrikeshandeln bidrog till minskningen av svensk BNP, då denna utvecklades svagare än förväntat och både exporten och importen minskade.

– Det är oroväckande med den här snabba inbromsningen i svensk ekonomi. Jag har sagt det många gånger; i högkonjunktur ska man göra nödvändiga reformer – ta tag i de stora problemen – och se till att förbereda landet för svårare ekonomiska tider. Och redan nu, innan vi ens kommit in i en lågkonjunktur brottas svensk ekonomi med problem, säger Elisabeth Svantesson och utvecklar:

-Sverige har en tillväxt per person som är bland de lägsta i EU. Antalet långtidsarbetslösa har, trots högkonjunktur, på senare år ökat och samtidigt har arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens. Lägg där till att kronan är den valuta som under 2019 tappat näst mest i värde (av OECD länderna), gentemot dollarn.

Elisabeth Svantesson menar att Sverige nu behöver prioritera två saker – att säkra samhällskontraktet och stärka arbetslinjen. Samhällskontraktet handlar om att polisen, skolan och sjukvårdens ska få nödvändiga resurser som används effektivt för att alla skattebetalare ska få valuta för skattepengarna. Om det ska vara möjligt behöver arbetslinjen stärkas genom en skattereform och bidragsreform för att stärka konkurrenskraften, pressa tillbaka utanförskapet och upprätta full sysselsättning, konstaterar hon.

– Sverige behöver en regering som klarar av att ta tag i de akuta samhällsproblemen och samtidigt rusta landet för framtiden. Dessvärre har Stefan Löfven inte ”fixat taket” i högkonjunktur. I den allt svagare ekonomin behöver två saker framförallt prioriteras: ett säkrat samhällskontrakt och en stärkt arbetslinje, avslutar Elisabeth Svantesson.