tisdag den 19 februari

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

tisdag den 19 februari

tisdag den 19 februari

Publicerad 07 Dec 2017

Höjd OB-ersättning till vårdpersonal i Västragötalandsregionen

I Västra Götalandsregionen styr Moderaterna tillsammans med övriga allianspartier och Miljöpartiet i majoritet sedan valet 2014.
Början på mandatperioden blev tuff, men nu kan man äntligen börja satsa på allvar på vården och personal – bland annat genom höjd OB-ersättning till personalen.
– Det handlar om att premiera alla de som jobbar patientnära på nätter och helger när vi andra är lediga, säger regionrådet Johnny Magnusson.

År 2014 enades majoriteten, kallad GrönBlå Samverkan, snabbt om en politisk överenskommelse som också blev en programförklaring. GrönBlå samverkan enades också om att skära ner den tidigare S-ledningens 148 mål till tre långsiktiga och tio för de närmaste åren, vilket gav betydligt tydligare styrning.

– Sjukhus med stora ekonomiska underskott och strukturella problem, det var vad vi bland annat fick ärva efter 14 års socialdemokratiskt styre, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson och fortsätter:

– Vi fem partier insåg att det skulle bli en tuff resa, men vi var beredda och taggade att ta oss an uppgiften.

Tuff start på mandatperioden
De största utmaningarna låg i att få ordning och reda i ekonomin, öka tillgängligheten och att angripa problemen som upplevdes bland vårdens medarbetare. Under parollen arbetsro och framtidstro genom långsiktighet och kontinuitet skulle utmaningarna tas an. Långsiktigheten var viktig, eftersom åtminstone den första delen av mandatperioden skulle komma att bli tuff. Det krävdes insatser för en rakare och tydligare styrning än den Socialdemokraterna lämnat efter sig.

– Våra insatser bidrog till att ge effekt, samtidigt var det en tuff period att gå igenom. Allt eftersom ekonomin blev bättre anklagades vi av oppositionen för att samla pengar på hög. Men det är de två första årens slit och sparande som har gett oss möjligheten att kunna sjösätta de stora satsningar som vi inlett i år, säger Johnny Magnusson.

Miljardsatsning på nära vård
Först och främst har omställningen av vården inletts. Idag är svensk sjukvård sjukhustung och mycket av de problem som hänger samman med tillgänglighet, köer och långa väntetider på akuterna beror just på detta. I Västra Götaland har därför en miljard kronor avsatts för att utveckla den nära vården.

– Vi har en allt åldrande befolkning och för de multisjuka äldre, och för många kroniskt sjuka människor, så är det bättre att vården kommer till dem, än att de tar sig till vården säger Johnny Magnusson.

”En fråga om jämlik vård”
Därför arbetar regionen med att införa mobila team som ska serva alla regionens 49 kommuner. Då slipper många patienter åka till akuten, vilket i sin tur leder till att akutsjukhusen avlastas.

Samtidigt kommer den högspecialiserade vården som behövs mer sällan att koncentreras.

– Det är en självklarhet att man blir betydligt bättre på det man gör ofta än mera sällan. Det gäller även inom vården och för patientsäkerhetens skull, för att minska komplikationer och även dödsfall så är det därför naturligt att koncentrera den högspecialiserade vården dit där den kan göras bäst. Det är en fråga om jämlik vård i regionen, säger Johnny Magnusson.

Fler vårdlösningar
Ytterligare en miljardsatsning som görs är uppbyggnaden av framtidens vårdinformations­system. Tack vare moderna vårdinformationssystem kan vårdpersonalen få mer tid för patienterna, samtidigt som vårdsäkerheten ökar. Dessutom kan man erbjuda den enskilde patienter fler vårdlösningar.

– En mobil hemsjukvårdsläkare ska till exempel kunna koppla upp sig mot sjukhusspecialisten för konsultation. Genom smarta lösningar kommer även patienten kunna lösa mera själv hemma utan att behöva ta sig till olika vårdinrättningar, berättar Johnny Magnusson.

Höjd OB-ersättning för personal
Att värna personalen och vara en attraktiv arbetsgivare för undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och andra som valt att arbeta inom vården har varit viktigt för Johnny Magnusson och resten av den styrande majoriteten. Därför ser man till att ge personalen bättre betalt genom höjd OB-ersättning.

– Det handlar om att premiera alla de som jobbar patientnära på nätter och helger när vi andra är lediga. Efter årsskiftet fortsätter vi att utveckla satsningen med höjd ersättning även på helgerna, säger Johnny Magnusson.

Fin samverkan i majoriteten
När han sammanfattar arbetet inför fjärde året i styrande majoritet konstaterar han att köerna och väntetiderna har kortats.

– Vi är fortfarande inte helt nöjda, men vi är stolta över att vara på rätt väg. Hälso- och sjukvården fungerar mycket bra i Västra Götaland, vi har en stark ekonomi och vi har kunnat genomföra de satsningar och reformer som vi förutsatt oss att göra. Även vår samverkan i den politiska majoriteten fungerar fint. Förutsättningarna just nu ser goda ut då vi går in i valår, jag hoppas att vi kan se fram emot en fortsatt majoritet med Moderaterna i ledning även efter valdagen 2018, avslutar Johnny Magnusson.

Av: Torbjörn Colling
Foto: Catharina Fyrberg

 

Detta är Västragötalandsregionen

Antal invånare: Ca 1.672.000 invånare i 49 kommuner.
Styre: Moderaterna och de tre övriga allianspartierna samt Miljöpartiet i majoritetsstyre kallat GrönBlå Samverkan.
Viktiga reformer/beslut: Om­ställ­ningen av vården, Fram­tidens vårdinformations­miljö, Medarbetar­satsningar i vården bl a dubblade OB-tillägg.