måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 06 Dec 2018

Hot och våld mot journalister ökar – det måste vi sätta stopp för

Sverige har en lång tradition av att stå upp för våra medier och deras oberoende. Det är ett särskilt viktigt uppdrag idag. Allt fler journalister utsätts för hot, våld och repressalier på grund av sin rapportering. Nu måste åtgärder vidtas för att skydda medierna, menar Marta Obminska (M), vice ordförande ikonstitutionsutskottet.

Hot mot journalister är särskilt allvarligt. Medierna har en helt avgörande roll i en demokrati och arbete med att säkra deras obereonde och självständighet är en viktig politisk fråga. Hot mot journalister i Sverige är ett högst verkligt problem och förekommer dagligen.

Journalistförbundet undersöker regelbundet i vilken omfattning det förekommer hot och våld mot sina medlemmar. Mer än 5 procent av medlemmarna uppgav att de utsatts för påtryckningar och kränkningar de senaste åren, och nästan två procent uppgav att de undvikit att rapportera om ett visst ämne till följd av hot eller trakasserier.

”Sverige har en lång tradition av att stå upp för journalistiken både nationellt och internationellt. Det betyder dock inte att svensk journalistik inte utmanas”, säger Marta Obminska.

Hot mot journalister kan ta sig uttryck på fler sätt. Det kan handla om att journalister blir hotade på arbetsplatsen eller i hemmet – men även på forum på internet där hot och hat sprids. Marta Obminska berättar att representanter för medieföretag lyfter många saker som kan göras för att öka skyddet för våra journalister.

”En del av deras förslag rör konkret säkerhetsarbete, till exempel bättre stöd från polisen till mindre redaktioner, förbättrad säkerhet för journalister när de på plats i domstolen bevakar rättegångar eller skärpta straff för hot mot journalister och medieredaktioner.”, säger Marta Obminska och fortsätter:

Marta Obminska menar att det är viktiga förslag, men att det också behövs omfattande opinionsbildning för att påverka människors attityder till och respekt för granskande journalistik och öppen debatt.

”Skolan bör bli bättre på att förmedla vikten av fria medier, och påvisa att det är en viktig förutsättning för ett demokratiskt samhälle”, säger Marta Obminska.

Nu krävs åtgärder för att stärka skyddet för journalister, menar Marta Obminska. Därför vill Moderaterna tillsätta en utredning som ska lägga förslag som syftar till att värna tryck- och yttrandefriheten och utveckla det förebyggande och förhindrande arbetet mot hot, våld och andra olagliga angrepp mot journalister och medieredaktioner.

”Utredningen ska inte enbart fokusera på polisiära frågor, utan ses som en del av demokratipolitiken och det demokratipolitiska arbetet för ett fritt och öppet samhälle. En sådan utredning bör ske i nära samråd med journalister och branschföreträdare för att på så sätt ta del av de många erfarenheter och idéer som finns inom professionen.”, avslutar Marta Obminska.