måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 21 Aug 2018
Av: Torsten Dilot och Michael Klein

Bygg ut kärnkraften i hela världen

När man läser Lise Nordins debattartikel i GP 2018-08-01 om att man lugnt kan avveckla kärnkraften och ersätta den med sol- och vindkraft, förstår den insatte att hon följer ideologi före vetenskapliga fakta i energifrågor. Lise Nordin påstår dessutom felaktigt som vilka vilseledande alternativa fakta som helst att kärnkraft kostar dubbelt så mycket som vindkraft.

Produktionskostnaden, inklusive avgift till avfallsfonden, är ca. 30 öre/kWh för befintlig kärnkraft (SWECOs rapport till Energikommissionen 2016 ”Ekonomiska förutsättningar för skilda kraftslag”). För landbaserad vindkraft är kostnaden mellan 37 och 64 öre/kWh (Energimyndighetens rapport, ER 2016:17 ” Produktionskostnader för vindkraft i Sverige”). I ett PM, ”Promemoria om kostnaderna för nya elproduktionsanläggningar i Sverige” utgivet 2016-04-21 av Energikommissionen, som Lise Nordin var en del av, anges att kostnaden, exklusive både skatter och subventioner, för ny kärnkraft är ca 54 öre/kWh. Detta jämförs med ny vindkraft som ligger på 51 öre/kWh. Ny kärnkraft och ny vindkraft ligger alltså på samma kostnadsnivå enligt Energikommissionens egna PM!

Omställningen till ”100 procent förnybart” beräknas kosta ca 1500 miljarder kronor i enlighet med SWECO-rapporten ”100% förnybart…” För dessa 1500 miljarder kr, och ändå få pengar över, skulle man kunna bygga upp en helt ny liknande klimatneutral energimix, som vi haft sedan slutet av 1980-talet, bestående av vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solkraft där man kan utnyttja befintliga elledningar och kablar, samt bibehålla nödvändig svängmassa för att få stabilitet i elförsörjningen. Med bibehållen kärnkraft eller helst utbyggd, skulle vi istället genom elexport kunna hjälpa till med att minska våra grannländers utsläpp av växthusgaser.

Det kan visa sig att MP istället för att vara ett miljövärnande parti, kan det bli det mest miljöförstörande parti då de trots sina få mandat fått ett oproportionerligt stort inflytande i frågan gällande energipolitiken och medverkat till att kärnkraften inte fått konkurrera på lika villkor.

Miljöpartiets motstånd mot kärnkraften medför att man är beredda att ljuga för svenska folket. Man frångår t o m fakta som man själva har varit med om att ta fram i t ex nämnda PM.

Konsekvenserna av miljöpartiets inflytande på energipolitiken börjar nu märkas av negativt gällande vår förmåga att försörja oss med fossilfri elkraft. I framtiden är det troligt att vi blir beroende av nettoimport av elkraft även under en normalvinter, vilket antyds i nyligen utgiven SVK rapport. Tack vare den varma sommaren har vi nu mindre vatten än någonsin att reglera med. Det betyder att vi periodvis under sommaren har fått 60-70 % kärnkraftsel i våra eluttag.

Kärnkraft, vindkraft, solkraft, vattenkraft behöver alla befinna sig på samma planhalva om vi ska nå målen i Parisavtalet. Kärnkraften behöver byggas ut i hela världen om vi ska rädda klimatet. Ny kärnkraft är konstruerad med passiv säkerhet i form av Gen III+ och inte minst Gen IV kärnkraft. I Sverige har vi dessutom idag kärnbränsleavfall som kan återanvändas i upp till 5000 år i Gen IV reaktorer utan att nytt uran behöver brytas.

Detta är framtiden! Låter vi däremot ideologier fortsätta ha inflytande över energipolitiken kan klimatapokalypsen snart vara ett faktum. Miljöpartiets klimatpolitik, i och med deras motstånd mot kärnkraften, är farligare än kärnvapen.

Torsten Dilot, competence area manager energy och medlem i Moderaterna.

Michael Klein, energiingenjör och medlem i Moderaterna.

Av: Torsten Dilot och Michael Klein