fredag den 25 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 25 maj

Publicerad 25 Feb 2018
Av: Erik Bengtzboe

Inget barn ska ärva sina föräldrars utanförskap

Resultaten från de internationella kunskapsmätningarna visar att den svenska skolans formkurva pekar åt rätt håll. Det är en utveckling som alla i skolan, och vi moderater, ska vara stolta över. Investeringar och reformer som betonar kunskap och lärande och stärker lärare och rektorer i sin profession har börjat ge resultat. Men med den allra värsta PISA-chocken i ryggen, är det nu viktigare än någonsin att fortsätta att stärka den svenska skolans svagaste länkar. Den svenska skolan ska vara alla barns och elevers språngbräda ut i ett tryggt vuxenliv, där alla dörrar står öppna till vidare studier, jobb och egen försörjning. Detta oavsett bakgrund. Inget barn ska behöva ärva sina föräldrars utanförskap. Därför kommer Moderaterna alltid att prioritera reformer som stärker alla elevers kunskap och lärande i skolan.

Samtidigt som stora delar av svensk skola fungerar väldigt bra, så är problemen omfattande. Nästan var femte elev klarar idag inte grundskolan och blir därmed inte behöriga att ens börja på gymnasiet. Konsekvenserna av detta är förödande då riskerna för utanförskap är stora. Att redan som barn placeras vid sidan av och inte räknas med i samhället är ett svek från vuxenvärlden som inte kan accepteras.

Skillnaderna mellan både klasser, skolor och kommuner är idag för stora i Sverige. Det är inte rimligt i ett land som har ambitionen om att både konkurrera med kunskap och hålla ihop, socialt såväl som ekonomiskt. I ett avlångt och glesbefolkat land kommer förutsättningarna alltid att skilja sig åt. Men som elev ska man alltid kunna få tillgodogöra sig en bra utbildning. Som förälder ska man kunna lita på att alla skolor är bra skolor, att barn och unga lär sig och får utvecklas i en trygg och säker miljö.

Staten måste ta större ansvar

Staten måste därför vara beredd att gå in och ta ett större ansvar för att alla skolor ska fungera. Idag är det statliga stödet fragmenterat och träffar dåligt. De skolor som behöver mest stöd får ofta inte det i tillräcklig utsträckning, eller blir till och med utan stöd.

Moderaterna vill se ett tydligare nationellt ansvar för att vända utvecklingen på de skolor som brister. Det handlar bland annat om att sätta upp nationella kvalitetskrav som varje skola måste nå upp till. De skolor som inte klarar av att möta kraven gällande exempelvis kunskapsresultat, trygghet och arbetsmiljö ska omedelbart åläggas krav på att vända resultaten samt få stöd av staten i det arbetet.

Dåliga skolor ska kunna stängas

Om skolan ändå inte lyckas åtgärda problemen ska Skolinspektionen ytterst kunna överta driften av en skola under en övergångsperiod och stänga den om det krävs. Tillstånd kan idag dras in för friskolor, men vad gäller kommunala skolor saknas idag den möjligheten.

Moderaterna prioriterar också reformer som varaktigt höjer läraryrkets attraktivitet så att fler väljer läraryrket som sitt förstahandsval. Vi behöver även se till att de bästa lärarna arbetar på skolorna som har de största utmaningarna. Genom en riktad satsning på löner för förstelärare i utsatta skolor kan vi erbjuda högre löner och karriärsteg för skickliga lärare.

Stök och otrygghet i skolan drabbar också de barn och elever som saknar stöd och struktur hemifrån allra värst. Därför behöver skolan och klassrummen präglas mer av arbetsro, trygghet och struktur. Hot och våld ska aldrig accepteras i skolan. För att ingen elev ska få sin undervisning förstörd krävs det respekt för skolans uppdrag. Lärare och rektorer behöver få tydligare ansvar och befogenheter att ingripa och måste se till att brott polisanmäls. Ytterst krävs också ändringar i skollagen så att det finns tydligare möjlighet att stänga av och flytta på elever som upprepat eller allvarligt äventyrar andra elevers trygghet och skolgång.

Fridolins tid börjar rinna ut

Detta är viktiga och nödvändiga förändringar som den svenska skolan behöver för att inget barn och ingen elev ska falla igenom och ut i utanförskap. När Gustav Fridolins tid som utbildningsminister börjar rinna ut kan vi konstatera att ingenting av detta har blivit verklighet. Istället har regeringen fokuserat på förslag som stänger välfungerande skolor, motarbetat Alliansens krav på fler matte- och idrottstimmar och halverat antalet nationella prov vilket försämrar möjligheterna att följa elevernas kunskapsutveckling.

Alla elever och föräldrar ska kunna lita på att den svenska skolan håller ihop och ger våra barn den kunskap som de behöver. En annan ordning kan aldrig accepteras. Därför är det hög tid att stärka den svenska skolans svagaste länkar. Moderaterna är beredda att investera och prioritera en skola som ger alla barn och elever ett tryggt vuxenliv, och som inte lämnar någon utanför.

Erik Bengtzboe (M) utbildningspolitisk talesperson

Av: Erik Bengtzboe