fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 19 Nov 2018

Jessica Polfjärd ny ordförande i Nordiska Rådet

Sverige tar nästa år över ordförandeskapet i Nordiska rådet. Ordförande i rådet blir Jessica Polfjärd, riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna. Medborgaren träffade Jessica Polfjärd för att prata om vilka frågor hon kommer fokusera på i sitt ordförandeuppdrag.

Jessica Polfjärd har en lång politisk bakgrund i Moderaterna. Hon valdes in i riksdagen 2006 och har sedan dess innehaft uppdrag som gruppledare, skattepolitisk talesperson och nu som arbetsmarknadspolitisk talesperson. Hon är, av Moderaternas nomineringskommitté, föreslagen som plats två på Moderaternas lista till Europaparlamentet. Listan fastställs i slutet av november.

I januari 2019 tar sig Jessica Polfjärd an ett nytt uppdrag som ordförande i Nordiska Rådet. Hon menar att det är viktigt att bygga vidare på de frågor som det nordiska presidentskapet drivit under 2018, men pekar också ut ett antal nya frågor som hon vill att Nordiska rådet ska arbeta med.

”Först och främst kommer vi att jobba vidare med jämställdhet, klimatfrågor, gränshinder och demokrati.”

Moderaterna anser att miljö- och klimatpolitik inte enbart kan bedrivas på nationell nivå, utan måste hanteras i möten mellan länder. Jessica Polfjärd ser att det Nordiska rådet kan spela en viktig roll i dessa frågor.

”Klimatfrågorna berör alla, oberoende av nation, ålder och kön. Arbetet för klimatet är en gemenskap som spänner över alla grupper, inte bara för att det är rätt utan också för att det är riktigt. Många av klimatförändringarna kan vi se i de nordiska länderna väldigt tidigt.”

Ungdomspolitiskt fokus

Det går inte att ta miste på Jessica Polfjärds engagemang för unga – hon ser de ungas roll i det nordiska samarbetet som särskilt viktig. Det handlar bland annat om validering av yrkesutbildningar, så att unga inte hindras från att arbeta i olika nordiska länder på grund av olika länder gör olika bedömningar av nordiska utbildningar.

”Det är väldigt viktigt att ungdomar får en positiv syn på det nordiska samarbetet och känner att det nordiska samarbetet är relevant även för dem”

Förhindra nya gränshinder

Nordiska rådet måste arbeta med att bejaka den fria rörligheten i norden, betonar Jessica Polfjärd. Nordiska rådet ska inte bidra till att nya gränshinder uppkommer mellan de nordiska länderna, menar hon.

”Utöver arbetet för att bli av med de hinder för fri rörlighet som finns, är det viktigt att rådet motverkar att nya gränshinder uppkommer. Både nationell lagstiftning och EU-implementering kan ibland försvåra handel och den fria rörligheten vilket är något vi måste vara uppmärksamma på.”