tisdag den 31 mars

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

tisdag den 31 mars

Publicerad 12 Nov 2019

Kim Nilsson: Så kan HBTQ-politiken förbättras ytterligare

Kim Nilsson valdes i april till ordförande för Öppna Moderater. Medborgaren träffade honom för att prata om mer hans nya uppdrag, samt om organisationens stora politikutvecklingsarbete som syftar till att vässa Moderaternas HBTQ-politik inför valet 2022.

Öppna Moderater är Moderaternas HBTQ-organisation. Organisationen har funnits under olika namn sedan 1979 – men år 2003 fick den namnet Öppna Moderater. Alla som är medlemmar i partiet och  står bakom rätten att älska och vara den du vill, kan vara medlemmar i organisationen. Man behöver själv inte tillhöra HBTQ- gruppen för att vara medlem, så länge man delar dessa grundläggande värderingar.

I april höll Öppna Moderater förbundsstämma. I samband med förbundsstämman valde Fredrik Saweståhl att lämna sitt uppdrag som organisationens ordförande – och i och med det så bestämde sig Kim Nilsson för att kandidera till posten. Kim Nilsson berättar att Öppna Moderater har kommit långt under Fredrik Saweståhls ledarskap, och att han nu fortsätter arbetet med att konkretisera organisationens mål och visioner.

– Jag har haft ett stort engagemang i HBTQ-frågor inom Öppna Moderater men också inom idrottsvärlden tidigare. Så för mig kändes det viktigt att försöka ta vidare arbetet som Öppna Moderater gjort. Som person är jag inte en förvaltare utan jag kommer bäst till min rätt i situationer som kräver att man skapar struktur och processer. Jag har alltid varit i någon form av ledande roll men jag vill förtydliga att jag tycker det är viktigt att göra resan gemensamt med en grupp. Det är min fulla övertygelse att resultatet från en väl fungerande grupp alltid blir bättre än summan av individuella prestationer, säger Kim Nilsson.

HBTQ-personers frihet hotas både i Sverige och världen

Vi lever i en allt mer polariserad omvärld, där populister använder HBTQ-personer och HBTQ-organisationer som slagträ för att kritisera vårt sätt att leva i väst, berättar Kim Nilsson. Han vill också ta avstånd från angreppen på Pridefestivalerna och Regnbågsflaggan i Sverige.

— Det är en oroande och allvarlig utveckling. Moderaterna är en frihetsrörelse – vi måste också vara det självklara partiet som äger frågan om rätten att älska vem man vill. En mycket viktig uppgift för Moderaterna är att bejaka både Pridefestivalerna och regnbågsflaggan. Vi ska inte låta vänstern kidnappa symbolfrågan.

Kim Nilsson oroas också över utvecklingen i våra utanförskapsområden – där det i många fall är mycket svårt att kunna leva öppet som HBTQ-person.

– Vi behöver se till att man i alla delar i Sverige kan leva öppet som HBTQ-person. Vi vet att det finns kulturella problem som gör att det helt enkelt inte går att vara öppen i våra utanförskapsområden. Det är inte acceptabelt.

Öppna Moderater genomför ett stort politikutvecklingsarbete

Öppna Moderater har satt igång ett omfattande arbete med att presentera nya politiska förslag, med målet att utveckla Moderaternas HBTQ-politik inför riksdagsvalet 2022.

– Just nu är vi mitt uppe i vårt politikutvecklingsarbete som ska ligga till grund för att vi ska kunna visa att vi är partiet med bäst HBTQ-politik när vi kommer till valet 2022. Många gånger tror folk i vårt community att det är vänsterblocket som har bäst politik och det är en bild vi behöver ändra på. Vi behöver visa att vi står upp för frihetsfrågan och att rätten att älska och vara den du vill absolut inte ska få inskränkas av staten.

En viktig prioritering i det arbetet handlar om transpersoners rättigheter. Det är ett område där politiken inte har gjort tillräckligt, beskriver Kim Nilsson.

– Vi behöver belysa gruppen transpersoner för att se till att lagstiftning ger en trygg miljö, vård och lika möjligheter i hela landet.

Familjepolitiken som helhet är också en central del av Öppna Moderaters politikutvecklingsarbete.

– Familjepolitiken idag är inte skriven utifrån dagens regnbågsfamiljer, där behöver vi också gå igenom möjligheten att göra så mycket som möjligt könsneutralt för det handlar om vårdnadshavare och barn i grund och botten, inte kön.

Offentlig sektor måste också bli bättre på HBTQ-frågor, något som Öppna Moderater kommer lägga vikt vid i arbetet med att ta fram ny politik.

– Det är avgörande att titta mer på hur politiskt styrda organisationer arbetar med HBTQ-frågor. Det handlar om hur vi kan säkerställa att den offentliga servicen är inkluderande mot HBTQ-gruppen, att säkerställa ett inkluderande språk i blanketter och dokument samt stärka Socialtjänsten och skolans kompetens när det gäller exempelvis barn med könsdysfori.